Medvíďata

Třída Medvídků je třída 2,5 – 3letých dětí. Jsme zaměřeni na práci s nejmenšími dětmi, které nastupují poprvé do MŠ. Tomu je podřízeno nejen vybavení třídy, podpora dalšího profesního vzdělávání učitelek, ale hlavně všechny naše činnosti.

Od počátku se snažíme v dětech překonat úzkost z odloučení od rodičů, zapojit do kolektivu a naučit řádu ve školce. Snažíme se poskytnout čas a prostor na adaptaci a na osamostatňování jak ve hře, tak i v sebeobsluze.  Naše činnosti jsou tak zaměřeny na seznamování se dětí v kolektivu, na rozvoj dětských přátelství, na pochopení pravidel soužití a zafixování hygienických návyků. Chceme tak navázat na rodinnou výchovu a dále ji prohlubovat. Vedle toho také samozřejmě dětem předkládáme činnosti v souladu se vzdělávacím plánem. Děti každý den cvičí, malují, kreativně tvoří, zpívají a hlavně si hrají. Seznamují se s okolní přírodou, s tradicemi a hodnotami našeho života.  Klademe důraz na rozvoj řeči a paměti. Chceme dětem vytvořit klidné a vlídné prostředí, kam se budou těšit.

Fotogalerie

Podívejte se na fotky z našich výletů, divadélek či dalších akcí, které pro děti připravujeme. Galerii průběžně doplňujeme. Fotky jsou nahrávány ve vysokém rozlišení, a tak jsou vhodné i pro tisk. Stáhněte si ty, které chcete a uchovejte si vzpomínky.

Paní učitelky

Omluva dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář nebo volejte na telefonní čísla: +420 283 883 237, +420 735 894 477