Doporučení rodičům

Domů / Rodiče / Doporučení rodičům

DOPORUČENÍ PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DĚTÍ DO MŠ

Vstup dítěte do mateřské školy je v jeho životě důležitou a významnou událostí. Dítě je doposud zvyklé jen na přítomnost rodičů a širší rodiny a vstupem do mateřské školy se stává součástí společenství, ve kterém bude muset dodržovat určitá pravidla spolu s ostatními dětmi. Čas, který je potřeba k adaptaci závisí na věku dítěte, na psychosociálním vývoji a také na celkovém přístupu k nově vzniklé situaci, jak ze strany dítěte, tak ze strany rodičů.

V prvních dvou týdnech se o nově přijaté děti starají v dopoledních hodinách, obě paní učitelky ze třídy, aby se s dětmi seznámily a usnadnily jim vstup do neznámého prostředí. Z tohoto důvodu je třeba počítat, že děti v prvních 14 dnech dochází do mateřské školy pouze v dopoledních hodinách. Provoz třídy je od 6.30 do 12.30 hodin. Přítomností obou učitelek dojde k rychlejšímu vzájemnému poznání. Děti si tím rychleji zvyknou na pobyt v MŠ a snadněji se připraví na celodenní docházku. Děti, které zvládají adaptaci /již navštěvují předškolní zařízení/, budou v období „adaptačního programu“ v odpoledních hodinách /od 12.00 hodin/ ve svých spolupracujících třídách /Berušky, Včeličky/.

Adaptační proces je náročný nejen pro dítě samotné, ale i pro rodiče, kteří mohou prožívat různé obavy. Neváhejte proto být s námi v kontaktu a kdykoliv se zeptat na to, co Vás zajímá.

 • Mluvte s dítětem o tom, jaké je to v mateřské škole, co se tam dělá, přijďte se s ním podívat na prostředí, seznamte se s paní učitelkou.• Zvykejte dítě na chvíle odloučení, začněte v domácím prostředí. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout, že když je opouštíte, vrátíte se.
 • Zamyslete se nad tím, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu a obavy rodičů, silně emočně reagují. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli jeho nástup přehodnotit. Případně se v rodině dohodněte, že dítě do mateřské školy bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do mateřské školy. Ujistěte ho, že to zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Aby dítě chodilo do mateřské školy rádo, musí si k ní vybudovat kladný vztah. Nikdy mu mateřskou školou nevyhrožujte, vyhněte se výhružkám typu „Když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne…“
 • Vaše dítě se bude cítit dobře tehdy, když bude mít pocit jistoty. Veďte dítě k samostatnosti, pomůžete mu zbavit se nejistoty. Procvičujte samostatnost zvláště v hygieně, oblékání, jídle. Ujistěte ho v tom, že paní učitelka mu ráda pomůže.
 • Promluvte si s paní učitelkou o možnostech postupné adaptace – viz. „Adaptační program“. S dítětem ze začátku můžete jít do třídy, připojit se na procházce…
 • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Paní učitelka Vaše dítě brzy uklidní a pomůže mu překonat stesk.
 • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného, co mu navodí kontakt s domovem – např. plyšovou hračku, látkový kapesníček.
 •  Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě je potom nešťastné, ztrácí důvěru a pocit bezpečí a prostředí mateřské školy bude vnímat negativně.
 • Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměny. Nepřijme nové prostředí přirozeným způsobem. Pokud den ve školce proběhne v pohodě – pochvalte dítě a motivujte je k dalšímu pobytu.

1) Znát své jméno, věk.

2) Umět pozdravit, rozloučit se.

3) Říkat děkuji, prosím.

4) Umět se vysmrkat, dávat ruku před pusu (při kýchnutí).

5) Zvládat si obout své bačkory, boty.

6) Umět se oblékat oblečení-mít snahu.

7) Umět pít z hrnku, skleničky bez brčka.

8) Jíst lžící, umět si s ní poradit-vyškrabování.

9) Rozlišovat potřebu (čůrat, kakat).

10) Umět si říci o pomoc (při oblékání, hygieně, úkolu…).

 • Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
 • Často vám řekne, že nic, ale opak je pravdou, nevzdávejte to.
 • Paní učitelky vám prostřednictvím aplikace Twigsee budou informovat o dění ve třídě /fotografie, informace…../
 • Podporujte jeho pěkné zážitky ze školky, společně oceňte a potěšte se výrobky svých dětí, které pro vás vyrobily.
 • vhodné a pohodlné oblečení do třídy – tričko, tepláky, kraťasy, legíny, sukni, zástěrku
 • pevnou domácí obuv do třídy – nevhodná je obuv s volnou patou
 • vhodné oblečení na zahradu – pohodlné, přizpůsobené změnám počasí a hlavně takové, které lze umazat 🙂
 • na odpolední odpočinek – pyžamo nebo noční košili, polštářek
 • do kapsáře: náhradní prádlo pro případ „nehody“(umazání se, polití se,…), ponožky, tepláky, tričko, spodní prádlo
  Všechny věci prosíme podepsat
 • V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Rodiče je nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.
 • Doporučujeme rodičům, aby děti měly trvale v šatně: gumové holínky, pláštěnku, pokrývku hlavy
 • Papírové kapesníčky a vlhčené kapesníčky (vybíráme 2x za školní rok)

Omluva dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář nebo volejte na telefonní čísla: +420 283 883 237, +420 735 894 477