Kuřátka

Třída Kuřátek je třída pro 2. nejmladší věkovou kategorii. Jedná se vždy převážně o děti nově přijaté ve věku 3 – 4 roky. Naše třída je tomuto věku dětí přizpůsobena, učitelky s dětmi pracují podle vzdělávacího programu určenému tomuto věku.

Začátkem školního roku dáváme přednost postupné adaptaci dětí. Děti už od samého nástupu seznamujeme se zařízením třídy a přilehlých prostor, nepodceňujeme začleňování každého jednotlivce do kolektivu, vzájemné seznamování dětí.

Od samého začátku se učíme nové básničky i písničky s pohybem, rozvíjíme jemnou motoriku dětí skládáním se stavebnicemi, kreslením, malováním, modelováním a jinými činnostmi podporujícími rozvoj koordinace ruky a těla a rozvoj řeči.

Snažíme se maximálně spolupracovat s rodiči a informovat je o činnostech ve třídě.

Fotogalerie

Podívejte se na fotky z našich výletů, divadélek či dalších akcí, které pro děti připravujeme. Galerii průběžně doplňujeme. Fotky jsou nahrávány ve vysokém rozlišení, a tak jsou vhodné i pro tisk. Stáhněte si ty, které chcete a uchovejte si vzpomínky.

Paní učitelky

Omluva dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář nebo volejte na telefonní čísla: +420 283 883 237, +420 735 894 477