Kuřátka

Třída Kuřátek je třída pro 2. nejmladší věkovou kategorii. Jedná se vždy o děti nově přijaté ve věku 3,5 – 4 roky. Naše třída je tomuto věku dětí přizpůsobena, učitelky s dětmi pracují podle vzdělávacího programu určenému tomuto věku.

Začátkem školního roku dáváme přednost postupné adaptaci dětí tzn., doporučujeme rodičům, aby si, kdo má tu možnost, bral první dny nebo týdny své dítě domů po obědě. Děti už od samého nástupu seznamujeme se zařízením třídy a přilehlých prostor, nepodceňujeme začleňování každého jednotlivce do kolektivu, vzájemné seznamování dětí.

Od samého začátku se učíme nové básničky i písničky s pohybem, rozvíjíme jemnou motoriku dětí skládáním se stavebnicemi, kreslením, malováním, modelováním a jinými činnostmi podporujícími rozvoj koordinace ruky a těla a rozvoj řeči.

Snažíme se maximálně spolupracovat s rodiči a informovat je o činnostech ve třídě, úspěších, ale i problémech dítěte.

Fotogalerie

Podívejte se na fotky z našich výletů, divadélek či dalších akcí, které pro děti připravujeme. Galerii průběžně doplňujeme. Fotky jsou nahrávány ve vysokém rozlišení, a tak jsou vhodné i pro tisk. Stáhněte si ty, které chcete a uchovejte si vzpomínky.

Paní učitelky

Omluva dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář nebo volejte na telefonní čísla: +420 283 883 237, +420 735 894 477