Aktivity

Domů / Školka / Aktivity

Naše školka se účastní mnohých aktivit, které jsou prospěšné pro vývoj dětí. Učí se při nich základy bezpečnosti při akcích, které pořádá Policie ČR. Dále také probíhá v naší školce pravidelné vyšetření zraku či akce, která se nazývá „celé Česko čte dětem“. Chcete o našich společných aktivitách vědět více?…

 

Naše mateřská škola se zapojila do kampaně CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

 • Čtení ve velké míře chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
 • Děti mají nedostatečnou úroveň slovní zásoby a špatnou výslovnost.
 • Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou, kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
 • Proto se snažíme vést děti ke vztahu ke knihám po celý rok

Projekt realizujeme vždy první týden v červnu, kdy v rámci spolupráce školky s rodiči chceme po předchozí domluvě pozvat jeden den dopoledne do každé třídy jednoho zástupce rodičů nebo prarodičů, který přinese oblíbenou knížku svého dítěte a bude z ní dětem předčítat.

Poté si všichni společně s paní učitelkou přečtený příběh z knihy namalují nebo nakreslí a povypráví o jeho obsahu.

Pro velký úspěch této akce jsme se domluvili s učitelkami ZŠ a předčítat nám tento týden přijdou i žáci 2. stupně ZŠ.

Průběh kampaně (komentované fotografie) zveřejňujeme na webových stránkách školky.

Policii ČR pravidelně do MŠ zveme na setkání s dětmi. Děti se při těchto besedách informují o zásadách bezpečného chování při styku s cizími lidmi a v silničním provozu.

MŠ spolupracuje s firmou Prima Vizus, která každoročně přijede do školky dětem vyšetřit zrak. Toto vyšetření není povinné, je jen pro přihlášené děti.

Skřítek Podzimníček, zamykání zahrady

Dobrodružství s drakem – Michaelská slavnost

Vynášení Moreny, odemykání zahrady

Pálení čarodějnic

Pasování předškoláků na školáky

Pravidelná vystoupení předškoláků v divadle Gongu za účasti rodičů i široké veřejnosti.

·      Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky
·      Výukové programy „Zdravá pětka“ pro předškoláky

·      Celodenní a půldenní výlety

·      Návštěvy divadelních představení v Gongu

·      Karneval v MŠ s fotografováním

·      Medvídkova nemocnice – návštěva mediků z lékařské fakulty

·      Návštěvy kbelské knihovny

·      Besídky (vánoční a ke svátku maminek)

·      Malování na hedvábí

·      Malování na skleněnou misku

·      Výchovné koncerty v ZUŠ Čakovicích

·      Vystoupení v kbelském parku (při zvláštních příležitostech)

·      Mobilní planetárium v MŠ

·      Divadelní představení v MŠ

·      Noční spaní v MŠ

·      Výukový program „Vanda a Standa“ (preventivní triky k používání elektřiny pro děti MŠ)

·      Návštěvy Leteckého muzea Kbely

·      Monitorování výslovnosti u předškoláků

·      Seznamování dětí se svátky a tradicemi a jejich oslava

.      Environmentální výchova – návštěva PRALES

 

ZÁŘÍ

1. 9. ČT Zahájení školního roku 2016/2017

9. 9. PÁ Žirafky a Lvíčata: Průzkum hudebnosti

15. 9. ČT Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/

19. 9. PO Včeličky: Celodenní výlet do Ctěnického lesa – návrat kolem 15 hodiny.

20. 9. ÚT Odborné vyšetření zraku dětí – firmou Prima Vizus. Není hrazeno pojišťovnou – cena činí 150,-Kč na dítě

21. 9. ST Divadlo v MŠ – Český rok

ŘÍJEN

3. 10. PO Žirafky a Lvíčata: Beseda s Policií ČR – Základy bezpečného chování

4. 10. ÚT Žirafky a Lvíčata: Svíčkárna Rodas – Halloween

5. 10. ST Dobrodružství s drakem – dopolední akce na zahradě

11. 10. ÚT Žirafky a Lvíčata: Zdravá pětka

12. 10. ST Berušky a Včelky: Zdravá pětka

12. 10. ST Tajemství stromů – sférické kino v MŠ

14. 10. PÁ Fotografování dětí (foto jednotlivců v rámečku) ZMĚNA TERMÍNU

18. 10. ÚT Berušky a Včelky: celodenní výlet do Šestajovic – návrat kolem 14 hodiny

LISTOPAD

1. 11. ÚT Žirafky: Návštěva knihovny – Podzim – co se děje v přírodě?

7. 11. PO Skřítek Podzimníček, zamykání zahrady – dopolední akce na zahradě

11. – 16. 11. Včeličky: Martinská slavnost

14. 11. PO Divadlo v MŠ – Obr Finn

15. 11. ÚT Kuřátka: Výlet do Ctěnic /dopolední akce/

21. 11. PO Medvíďata, Kuřátka, Berušky a Včelky: Dentální hygiena – Curaprox

23. 11. ST Žirafky a Lvíčata: Dentální hygiena – Curaprox

27. 11. NE   Žirafky: Vánoční vystoupení v Centrálním parku Kbely – rozsvícení vánočního stromu.

30. 11. ST Žirafky: Vystoupení pro seniory /Klub důchodců/

PROSINEC

2. 12. PÁ Barborky

2. 12. PÁ Včeličky: Adventní slavnost

5. 12. PO Čert a Mikuláš

6. 12. ÚT Malování na sklo – cena 120,- Kč – je z důvodu nemoci přesunut na pátek 16. 12.

7. 12. ST Lvíčátka a Žirafky: Dentální hygiena – Curaprox

7. 12. ST Vánoční besídka třídy Žirafek od 16 hodin

9. 12. PÁ Výstava betlémů / dopolední akce, celá MŠ/

12. 12. PO Vánoční besídka třídy Kuřátek od 16:30 hodin

12. 12. PO Vánoční besídka třídy Včelky od 16:30 hodin

13. 12. ÚT Vánoční besídka třídy Berušek od 16 hodin

15. 12. ČT Berušky: Vánoční nadílka /dopolední akce/

19. 12. PO Kuřátka: Vánoční nadílky /dopolední akce/

19. 12. PO Medvíďata: Vánoční nadílka

20. 12. ÚT Žirafky: Vánoční nadílka /dopolední akce/

20. 12. ÚT Děti ze třídy Medvíďat a Kuřátek jdou v úterý dopoledne navštívit naše kbelská kulturní a rodinná centra CoByDup a Cestičku. Děti zde dostanou perníčky, které upekla paní učitelka Katka Kolářová.

21. 12. ST Vánoční besídka třídy Lvíčat od 16 hodin /změna/

LEDEN

4. 1. ST Žirafky a Lvíčata: Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku

10. 1. ÚT Lvíčata: Návštěva knihovny – Zimní radovánky

18. 1. ST Cirkus Navrátil v MŠ

25. 1. ST PREventivní triky k použití elektriky

27. 1. PÁ – Návštěva ZŠ: ukázka výuky a prohlídka školy

ÚNOR

13. 2. PO  Karneval a fotografování dětí (1x společná a 3x jednotlivci: cena – 250,- Kč

22. 2. ST Divadlo v MŠ – Popelka

BŘEZEN

8. 3. ST  Vystoupení dětí ze třídy Žirafek s programem k MDŽ v domě seniorů

13. 3. PO Divadlo v MŠ – Jak vyzrát na bacily

21. 3. ÚT Vynášení Moreny, otevírání zahrady – společná akce na zahradě

28. 3. ÚT Včeličky: Návštěva knihovny – Máme rádi jaro!

31. 3. PÁ Žirafky a Lvíčata: Noc s Andersenem – spaní v MŠ

DUBEN

3. 4. PO Žirafky půjdou na zkoušku do divadla Gong (přiveďte děti do 7. 45 hod.)

4. 4. ÚT Včelky a Berušky: Arboretum – celodenní výlet (Újezd nad Černými lesy)

5. 4. ST Žirafky vystoupí v divadle Gong s programem „Mám malý stan“

10. 4. PO Divadlo v MŠ – Jak šli muzikanti světem

11. 4. ÚT Berušky: Návštěva knihovny – Moje nejoblíbenější kniha

19. 4. ÚT Žirafky, Lvíčata a Včelky: DEN ZEMĚ – pražské lesní středisko PRALES

Žirafky a Lvíčata: Skaut Kbely (termín bude upřesněn)

25. 4. ÚT Žirafky a Lvíčata: koncert v ZUŠ Čakovice

28. 4. PÁ Pálení čarodějnic – dopolední akce na zahradě

KVĚTEN

2. 5. ÚT Kuřátka: Návštěva knihovny – Příběhy o zvířátkách

9. 5. ÚT Žirafky a Lvíčata: ZOO Praha – celodenní výlet

16. 5. ÚT  Fotografování tříd a foto předškoláků na tabla

17. 5. ST Cirkus Cecilka v MŠ

18. 5. ČT Kuřátka a Medvíďata – návštěva čokoládovny

22. 5. PO Kuřátka a Medvíďata – ZOO Chleby

25. 5. ČT Kuřátka – besídka ke Dni matek od 16. 30 hod.

26. 5. PÁ Žirafky a Lvíčata: škola nanečisto – dopolední návštěva ZŠ Kbely

29. 5. PO Dětský den s Vandou a Standou a pasování na školáka – odpolední zahradní slavnost s rodiči od 15:30 hodin

29. 5. PO Berušky – besídka 15. 00 – 15. 30

30. 5. ÚT Medvíďata: Návštěva knihovny – Co nás čeká o prázdninách?

ČERVEN

 1. -7. 6. Celé Česko čte dětem (spolupráce s rodiči a se ZŠ – akce ve třídách)

2. 6. PÁ MDD – dopolední zahradní hry a soutěže

3. 6. SO vystoupení dětí ze Žirafek ve kbelském parku – oslavy MDD

5. 6. Včeličky: Besídka

6. 6. ÚT Kuřátka: návštěva knihovny

6. 6. ÚT Berušky a Včeličky: výlet do Poděbrad

6. 6. ÚT Žirafky – besídka pro rodiče

7. 6. ST Medvíďata a Kuřátka: Šťastná země – celodenní výlet

8. 6. ČT Berušky a Včeličky: výlet do Poděbrad

12. 6. PO  Žirafky a Lvíčata: Zámek Loučeň – celodenní výlet

14. 6. ST Žirafky a Lvíčata navštíví Skaut

15. 6. ST  Berušky a Včelky: Zámek Loučeň – celodenní výlet

27. 6. ÚT Kuřátka a Medvíďata: Zámek Loučeň

ČERVENEC

3. 7. – 16. 7. Provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická uzavřená/

17. 7. – 30. 7. Provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců uzavřená/

31. 7. MŠ uzavřeny

SRPEN

MŠ uzavřeny

ZÁŘÍ 2017/2018

4. 9. 2017 PO Zahájení školního roku 2017/2018

Září

 • 4. 9.   PO  Zahájení školního roku
 • 12. 9  ÚT  Dentální hygiena Curaprox /Berušky, Včelky, Lvíčata, Žirafky/
 • 14. 9. ČT  Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/
 • 15. 9. PÁ  Průzkum hudebnosti /Lvíčata, Žirafky/
 • 20. 9. ST  Celodenní výlet na Chvalský zámek tříd Berušek a Včeliček

Říjen

 • 3. 10.   ÚT   Knihovna – Podzimní příroda /Žirafky/
 • 4. 10.   ST   Michaelská slavnost – Pohádkové dobrodružství s drakem
 • 6. 10.   PÁ   Vyšetření očí – přihlášené děti /150,- Kč/
 • 9. 10.   PO  Divadlo Koloběžka – Co malí medvědi o podzimu nevědí
 • 11. 10.  ST  Výlet do Ctěnic /Kuřátka/
 • 16. 10.  PO  Arboretum /dopolední výlet – příchod do 7:30/ Lvíčata, Žirafky
 • 18. 10. PÁ  Fotografování /jednotlivci/
 • 30.10.  PO  Zdravá pětka /Medvíďata, Berušky, Žirafky/
 • 30.10.  PO  Medvídkova nemocnice /Kuřátka,Včeličky/
 • 31. 10. ÚT  Zdravá pětka /Kuřátka, Včelky, Lvíčata/

Listopad

 • 2. 11.    ČT  Medvídkova nemocnice /Medvíďata, Berušky/
 • 3. 11.    PÁ  Medvídkova nemocnice /Lvíčata, Žirafky/
 • 6. 11.    PO Skřítek Podzimníček – dopolední akce pro děti
 • 7. 11.    ÚT  Knihovna – Moje tělo a zdraví /Lvíčata/
 • 8. 11.    ST  Divadlo Krab – Otázky netopýra Ušíka
 • 15. 11.  ST  Podzimní jarmark /15:00-17:30/
 • 16. 11.  ČT  Podzimní jarmark /7:00-8:30/
 • 23. 11.   ČT  První pomoc pro děti /Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včeličky/
 • 24. 11.   PÁ  První pomoc pro děti /Lvíčata, Žirafky/
 • 28. 11.   ÚT  Knihovna – Adventní čas – zvyky a tradice /Včeličky/

Prosinec

 • 1. 12.  PÁ  Divadlo Evy Hruškové – Legenda o hvězdě
 • 4. 12.  PO  Barborky – rozdávání oříšku jako ochrana před čerty
 • 5. 12.  ÚT  Čert a Mikuláš
 • 7. 12.  ČT  Vánoční besídka – Berušky od 17:00 hodin
 • 12. 12. ÚT  Divadlo U Hasičů – Žirafky
 • 12. 12. ÚT Vánoční besídka – Kuřátka od 16:30 hodin
 • 12. 12. ÚT Vánoční besídka – Lvíčata od 17:00 hodin
 • 12. 12. ÚT Vánoční besídka – Včelky od 16:30 hodin
 • 13. 12. ST Vánoční besídka – Žirafky od 16:30 hodin
 • 13. 12. ST Výstava betlémů – Včelky, Lvíčata, Žirafky
 • 14. 12. ČT Výstava betlémů – Medvíďata, Kuřátka, Berušky
 • 18. 12. PO Vánoční nadílka v MŠ
 • 20. 12. ST Vánoční besídka – Medvíďata od 16:30 hodin

Leden

 • 17. 1.   ST  Cirkus Navrátil

Únor

 • 6. 2. ÚT   Prohlídka ZŠ Kbely /Lvíčata, Žirafky/
 • 7. 2.  ST  Karneval

12. 2. – 18. 2.  omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY

 • 19. 2.  PO  Cirkus Navaro
 • 28. 2.  ST  ZOO Praha /Lvíčata, Žirafky/ – celodenní výlet – návrat mezi 14 až 15 hodinou. Do batohu: svačina, oběd, svačina, pití

Březen

 •  7. 3.    ST  Vystoupení v Klubu seniorů /Žirafky – odpolední akce/
 •  7. 3.    ST   ZOO Praha /Medvíďata, Včelky/ – celodenní výlet – návrat mezi 14 až 15 hodinou. Do batohu: svačina, oběd, svačina, pití
 • 12. 3.   PO  Medová snídaně s Ministerstvem zemědělství
 • 14. 3.   ST  Divadlo Evy Hruškové – Pověsti české
 • 20. 3.   ÚT Vítání jara – děti přijdou oblečené v zeleném
 • 20. 3.   ÚT  Knihovna – Jarní příroda /Berušky/
 • 21. 3.   ST  Vynášení Moreny – vítání jara  /dopolední akce na zahradě celá MŠ/
 • 23. 3.   PÁ  Noc s Andersenem – spaní v MŠ /Lvíčata, Žirafky/
 • 24. 3.   SO  Vystoupení v Centrálním parku – Jarní jarmark /Lvíčata, Žirafky/
 • 28. 3.   ST  ZOO Praha /Kuřátka, Berušky/ – celodenní výlet – návrat mezi 14 až 15 hodinou. Do batohu: svačina, oběd, svačina, pití

Duben

 • 11. 4.  ST  Divadlo Koloběžka – Šel zahradník do zahrady
 • 11. 4.  ST  Den otevřených dveří 13 – 17 hodin. Možnost vyzvednutí dokumentů k zápisu do MŠ.
 • 16. 4.  PO  ZOO Chleby – celodenní výlet  /Berušky, Včeličky/
 • 17. 4.  ÚT  Knihovna – Zvířata a jejich mláďata /Kuřátka/
 • 18. 4.  ST  Návštěva lesního klubu Cestička /Lvíčata, Žirafky/
 • 20. 4.  PÁ  Den Země v Pralese /Včeličky, Lvíčata, Žirafky /
 • 24. 4. ÚT  Návštěva letiště Kbely / Medvíďata, Včeličky/
 • 24. 4.  ÚT  Výchovný koncert pro předškoláky v ZUŠ Čakovice /Lvíčata, Žirafky/
 • 26. 4.  ČT  Zkouška v divadle GONG /Žirafky – dopoledne/
 • 27. 4.  PÁ  Čarodějnice /dopolední akce/

Květen

 •  2. 5.    ST  Vystoupení Žirafek v divadle Gong – začátek ve 14:00
 •  9. 5.    ST  Zápis do MŠ – Lidový dům Kbely /13-17 hod./
 • 10. 5.   ČT  Zápis do MŠ – Lidový dům Kbely /13-17 hod./
 • 14. 5.   PO  Cirkus Cecilka
 • 16. 5.   ST  Poděbrady – celodenní výlet  /Berušky, Včeličky/
 • 21. 5.   PO  Fotografování tříd /placeno ze SRPŠ/
 • 22. 5.   ÚT  Knihovna – Těšíme se na prázdniny /Medvíďata/
 • 23. 5.   ST  Jarní besídka od 16:30 hod. /Včeličky/
 • 23. 5.   ST  Zámek Žleby – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 24. 5.   ČT  Jarní besídka od 16:30 hod. /Kuřátka/
 • 29. 5.   ÚT  Škola nanečisto – ZŠ Kbely /Lvíčata, Žirafky/
 • 29. 5.   ÚT  Informační schůzka pro nově přijaté děti od 16.30 hodin – třída Kuřátka
 • 30. 5.   ST  Sportovní dětský den na zahradě /dopolední akce/

Červen

 •   1. 6.  PÁ   Ekocentrum Prales /Lvíčata, Žirafky/
 •   6. 6.  ST   ZOO Chleby – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 •   7. 6.  ČT   ZOO Chleby – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 •   7. 6.  ČT   Jarní besídka od 16:30 hodin /Lvíčata, Žirafky/
 • 13. 6.  ST   Jarní besídka od 14:45 hodin /Berušky/
 • 13. 6.  ST   Jarní besídka od 14:45 hodin /Medvíďata/
 • 13. 6.  ST  Vanda a Standa – pasování na školáka /zahájení v 15:30 hodin, akce s rodiči/
 • 14. 6.  ČT  Medobraní v Pralese /Berušky, Včelky/
 • 20. 6.  ST  Letecké muzeum Kbely /Žirafky/
 • 21. 6.  ČT   Šťastná země – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/

Červenec

 • 2. 7. – 15. 7. provoz MŠ Albrechtická
 • 16. 7. – 29. 7.  provoz MŠ Letců
 • 30. 7. – 31. 7. MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Srpen

 • 1. 8. – 31. 8. MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Září 2018

 • 3. 9.    PO  Zahájení školního roku
 • 4. 9.    ÚT  třídní schůzky Berušky od 17,00 hodin
 • 4. 9.    ÚT  třídní schůzky Kuřátka od 16,30 hodin
 • 4. 9.    ÚT  třídní schůzky Lvíčata od 16,30 hodin
 • 5. 9.    ST  třídní schůzky Žirafky od 16,30 hodin
 • 5. 9.    ST  třídní schůzky Medvíďata od 16,30 hodin
 • 5. 9.    ST  třídní schůzky Včeličky od 16,30 hodin
 • 13. 9.  ČT  Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/
 • 26. 9.  ST  Divadlo Koloběžka – Houbařská pohádka

Říjen 2018

 • 3.10.     ST  Výlet do Ctěnic /Kuřátka – dopolední akce/
 • 5.10.     PÁ  Zdravotníci /Lvíčata,Žirafky/
 • 8. 10.    PO  ZOO Praha /Berušky, Včelky/
 • 9.10.     ÚT  Zdravá pětka /Lvíčata,Žirafky/- přesunuto
 • 10.10.   ST  Zdravá pětka /Kuřátka,Berušky/- přesunuto
 • 12. 10.  PÁ  Ochutnávka ovoce /Lvíčata, Žirafky/
 • 15. 10.  PO  ZOO Praha /Lvíčata, Žirafky/
 • 17.10.   ST  Zdravotníci /Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včelky/
 • 17.10.   ST  Recyklohraní /Lvíčata,Žirafky/
 • 22. 10.  PO  Skřítek Podzimníček
 • 23. 10.  ÚT  Knihovna – Moje nejoblíbenější kniha /Lvíčata/
 • 24. 10.  ST  Divadlo Krab – Tučňákův výlet
 • 31. 10.  ST  Fotografování dětí – jednotlivci

Listopad 2018

 •   7. 11.    ST  Divadlo Evy Hruškové – Šípková Růženka
 • 13. 11.    ÚT  Knihovna – Jak vzniká kniha? /Žirafky/
 • 20. 11.    ÚT  Knihovna – Na co si hrajeme – kým chceme být? /Včeličky/
 • 21. 11.    ST  Zdravá pětka /Medvíďata, Včeličky/ přesunuto
 • 21. 11.    ST  PODZIMNÍ JARMARK
 • 28. 11.    ST  Zámek Mníšek pod Brdy – Vánoční prohlídka /Lvíčata, Žirafky/- příchod do 7:40 hod.
 • 28. 11.    ST  Perníková chaloupka v Pardubicích /Berušky, Včelky/ – příchod do 8:00 hod.
 • 29. 11.    ČT  Besídka od 16:30 hodin /Berušky/

Prosinec 2018

 • 2. 12.   NE  Vystoupení ve kbelském parku – Rozsvícení vánočního stromu /Žirafky -ve 14 hodin/
 • 4. 12.   ÚT  Barborka – možná přinese kouzelné oříšky ?
 • 5. 12.   ST  Čert a Mikuláš
 • 10. 12.  PO  Vánoční besídka Včeličky od 16:30 hodin
 • 10. 12.  PO  Vánoční besídka Kuřátka od 16:30 hodin
 • 11. 12.  ÚT  Vánoční besídka Žirafek od 16:30 hodin
 • 11. 12.  ÚT  Vánoční besídka Lvíčata od 16:30 hodin
 • 12. 12. ST   Vystoupení v Domě seniorů /Žirafky/
 • 12. 12. ST   Výstava betlémů /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 12. 12. ST  Divadlo Jany Koutové – Kouzelné Vánoce
 • 13. 12. ČT   Výstava betlémů /Medvíďata, Kuřátka, Berušky/
 • 17. 12. PO  Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek
 • 18. 12. ÚT  Vánoční besídka Medvíďata od 16.00 hodin
 • 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 – MŠ ZAVŘENA

Leden 2019

 • 2. 1. – 4. 1. 2019 – OMEZENÝ PROVOZ MŠ
 • 10. 1.   ČT  Ovčí svetr v Pralese /Berušky/
 • 16. 1.   ST  Cirkus Navrátil – Klaun Pepino
 • 24. 1.   ČT  poslední hodina plavání I. pololetí
 • 28. 1.   PO  Zdravá 5 / Medvíďata, Berušky/
 • 29. 1.   ÚT  Zdravá 5 /Kuřátka, Včeličky/
 • 30. 1.   ST  Divadlo Zdenky Musilové – Já, písnička

Únor 2019

 •   4. 2.   PO  Medvídkova nemocnice v MŠ /děti si z domova donesou svého oblíbeného plyšáka a obvaz/ /Medvíďata, Kuřátka, Berušky/
 •  5. 2.    ÚT  Medvídkova nemocnice v MŠ /děti si z domova donesou svého oblíbeného plyšáka a obvaz/ /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 •  6. 2.    ST   Karneval /foto – 160,-Kč/
 •  7.  2.   ČT  Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín
 • 11. 2.   PO   Cirkus Navaro – Kouzelní a zlobivé míčky
 • 12. 2.   ÚT  Zdravá 5 / Lvíčata, Žirafky/
 • 12. 2.   ÚT  PRIMA VISUS -vyšetření zraku dětí /cena: 150,-Kč/ – PŘESUNUTO 8. 3. 2019
 • 13. 2.   ST  Masopustní vystoupení ZŠ na zahradě MŠ /dopoledne/
 • 15. 2.   PÁ  Školení dentální hygieny od studentek zubního lékařství  v rámci preventivního programu Dental Prevention /prosíme o donesení kartáčku na zuby/
 • 26. 2.   ÚT  Návštěva ZŠ pro předškoláky /Včeličky-předškoláci, Lvíčata, Žirafky/
 • 27. 2.   ST  Tajemné sovy

18. 2. – 22. 2.  omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY

Březen 2019

 •  6. 3.    ST  Petrpaslíkovo divadlo – Jak si čerti hráli na divadlo
 •  6. 3.    ST  Vystoupení v Klubu seniorů /Žirafky/
 •  8. 3.    PÁ  PRIMA VIZUS – vyšetření zraku /cena 150,-Kč/
 • 20. 3.   ST  Morena – vítání jara na školní zahradě
 • 25. 3.   PO ZOO Praha – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 • 25. 3.   PO Zkouška vystoupení v Divadle Gong /Žirafky/
 • 27. 3.   ST Vystoupení v Divadle Gong Žirafky – odpolední akce s rodiči
 • 29. 3.   PÁ Noc s Andersenem – přenocování v MŠ/Včeličky, Lvíčata, Žirafky/

Duben 2019

 •  2. 4.    ÚT  Knihovna – Knihovna – Moje tělo a zdraví /Berušky/
 •  8. 4.    PO  IQ Park Liberec – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 10. 4.   ST  Den otevřených dveří od 13 do 17 hodin ve třídě Kuřátka. Jste srdečně zváni.
 • 10. 4.   ST  Zámek Loučeň -celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 15. 4.   PO  Divadlo Evy Hruškové – Aprílová školka – Jiří Žáček
 • 23. 4.   ÚT  Den Země 2019 v ekocentru Prales /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 29. 4.   PO  Čarodějnice v MŠ
 • 30. 4. ÚT  Výchovný koncert v ZUŠ Čakovice – příchod do 7:30 hodin. /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/

Květen 2019

 •  6. 5.    PO  Zápis do mateřské školy
 •  7. 5.    ÚT   Zápis do mateřské školy
 • 13. 5.    PO  Staré pověsti české – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 14. 5.    ÚT  Knihovna – Příroda a roční období /Kuřátka/
 • 14. 5.    ÚT  Jarní besídka od 16:30 hodin /Lvíčata, Žirafky/
 • 15. 5.    ST  Jarní besídka od 16:30 hodin /Včeličky/
 • 15. 5.    ST  Fotografování tříd + tablo pro předškoláky /hrazeno ze SRPDŠ/
 • 21. 5.    ÚT  Jarní besídka od 16:30 hodin /Kuřátka/
 • 22. 5.    ST  ZOO Chleby – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/- PŘESUNUTO 3. 6. 19
 • 23. 5.    ČT  Jarní besídka od 16:30 /Berušky/
 • 27. 5.    PO Staré pověsti české – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 28. 5.    ÚT  Knihovna – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/
 • 28. 5.    ÚT  Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 16:30 hodin ve třídě Kuřátka
 • 31. 5.    PÁ Den dětí – dopolední akce na za zahradě MŠ /soutěže/

Červen 2019

 •  3. 6.  PO    ZOO Chleby – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 •  4. 6.  ÚT    Jarní besídka  /od v 16:30 hodin,Medvíďata/
 •  5. 6.  ST    Vanda a Standa – pasování na školáka /zahájení v 15:30 hodin, akce s rodiči/
 • 10. 6.  PO   Žilo, bylo jedno město – ekologický výukový program /Včeličky/
 • 10. 6.  PO   Farma Miškovice /Lvíčata/
 • 12. 6.  ST    Žilo, bylo jedno město – ekologický výukový program /Lvíčata/
 • 12. 6.  ST   Farma Miškovice /Žirafky/
 • 12. 6.  ST    Šťastná Země – Radvánovice – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 • 13. 6.  ČT   Poslední hodina plavecké výuky Hloubětín
 • 14. 6.  PÁ   Žilo, bylo jedno město – ekologický výukový program /Žirafky/
 • 17. 6.  PO   Farma Miškovice /Včeličky/

Červenec 2019

 • 1. 7. – 14. 7.    provoz MŠ Letců
 • 15. 7. – 26. 7.  provoz MŠ Albrechtická
 • 27. 7. – 31. 7. MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Srpen 2019

 • 1. 8. – 31. 8. MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Září 2019

 • 2. 9.    PO  Zahájení školního roku
 • 2. 9.    PO  třídní schůzky Medvíďata od 16:30 hodin
 • 2. 9.    PO  třídní schůzky Žirafky od 16:30 hodin
 • 2. 9.    PO  třídní schůzky Kuřátka od 16:45 hodin
 • 3. 9.    ÚT  třídní schůzky Lvíčata od 17:00 hodin
 • 3. 9.    ÚT  třídní schůzky Berušky od 17:00 hodin
 • 4. 9.    ST  třídní schůzky Včeličky od 16:30 hodin
 • 12. 9.  ČT  Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/

Říjen 2019

 •  1. 10.   ÚT   Polodenní výlet do Ctěnic /Kuřátka/ Odjezd v 8 hodin, příjezd na oběd. Cestujeme MHD
 •  2. 10.   ST   Polodenní výlet do Satalic /Včeličky/ Odjezd v 8 hodin, příjezd na oběd. Cestujeme MHD
 •  2. 10.   ST   ZOO Praha – celodenní výlet, návrat cca 14:30 hod. /Lvíčata, Žirafky/
 •  7. 10.   PO   Dobrodružství s kapičkou – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Medvíďata, Kuřátka/
 •  8. 10.   ÚT   Dobrodružství s kapičkou – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 15. 10.  ÚT   Knihovna – Jak vzniká kniha, moje první čtení /Žirafky/
 • 16. 10.  ST   Vánoční fotografování 240,-Kč
 • 16. 10.  ST   Seminář pro rodiče dětí 1., 2. a 3. třídy: Vstup dítěte do MŠ se zaměřením na rozvoj řeči /od 17 hodin/ PhDr. Renáta Lepová, PhD.
 • 21. 10.   PO   Polodenní výlet  do Arboreta – Kostelec nad Černými lesy /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 25. 10.   PÁ   Skřítek Podzimníček- /Lvíčata, Žirafky/

Listopad 2019

 • 11. 11.  PO   Čechova stodola – Vánoční stodola + Advent /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 12. 11.  ÚT   Knihovna – Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina /Lvíčata/
 • 13. 11.  ST   Divadlo Krab – Nejvzácnější věc
 • 13. 11.  ST   Desatero předškoláka aneb Co vše by měli vědět rodiče budoucího školáka – beseda konaná Magistrátem hl. města Praha /od 16:30 hodin pro rodiče ze tříd Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 25. 11.  PO  Jak roste chleba – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Kuřátka, Žirafky/
 • 26. 11.  ÚT   Knihovna – Lidové tradice /Včeličky/
 • 26. 11.  ÚT   Jak roste chleba – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Medvíďata, Lvíčata/
 • 27. 11.  ST   Jak roste chleba – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Berušky, Včeličky/
 • 27. 11.  ST   Seminář pro rodiče dětí 3., 4., 5. a 6. třídy: Rozvoj komunikace u dětí předškolního věku. PhDr. Renáta Lepová, PhD. /od 17 hodin/
 • 27. 11.  ST   Vánoční besídka – Medvíďata od 16:30 hodin

Prosinec 2019

 •  4. 12.   ST   Barborka – možná přinese kouzelné oříšky
 •  4. 12.   ST   Adventní jarmark od 15:00-17:00 hodin v jídelně
 •  5. 12.   ČT   Adventní jarmark od 7:00 – 8:30 hodin v jídelně
 •  5. 12.   ČT   Čert a Mikuláš
 •  9. 12.   PO   Zámek Chlumec nad Cidlinou – „Vánoce – letem světem“ /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 •  9. 12.   PO   Výstava betlémů /Medvíďata,Kuřátka/
 • 10. 12.   ÚT   Výstava betlémů /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 10. 12.  ÚT   Vánoční besídka – Berušky od 16:30 hodin
 • 10. 12.  ÚT   Vánoční besídka – Kuřáka od 16:30 hodin
 • 11. 12.  ST   Vánoční besídka – Včeličky od 16:30 hodin
 • 11. 12.  ST    Divadlo Koloběžka – Jak se v pekle kujou pikle
 • 11. 12.  ST    Vystoupení v domě seniorů od 14 hodin /Žirafky/
 • 12. 12.  ČT   Vánoční besídka – Lvíčata od 16:30 hodin
 • 12. 12.  ČT   Vánoční besídka – Žirafky od 16:30 hodin
 • 17. 12.  ÚT   Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek
 • 18. 12.  ST   Edukativní kampaň na téma: Ekologie a třídění odpadu /Lvíčata, Žirafky/
 • 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020 – MŠ ZAVŘENA

Leden 2020

 •  2. 1. – 3. 1. 2020 – OMEZENÝ PROVOZ MŠ – ZŠ Vánoční prázdniny
 •   8. 1.   ST   Návštěva rodičů předškoláků se svými dětmi v ZŠ – Den otevřených dveří od 8 hodin
 •  13. 1.  PO  Vyšetření zraku firmou PRIMA VIZUS pro zájemce /150,-Kč/
 • 15. 1.   ST  Cirkus Navrátil – Klaun Pepino
 • 22. 1.   ST  Zimní hrátky se zvířátky – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Kuřátka, Žirafky, Medvíďata, Lvíčata/
 • 23. 1.   ČT  poslední hodina plavání I. pololetí
 • 24. 1.   PÁ  Zimní hrátky se zvířátky – environmentální program v MŠ- zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Berušky, Včeličky/
 • 28. 1.   ÚT  Canisterapie v MŠ / Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včeličky/
 • 29. 1.   ST  Canisterapie v MŠ /Lvíčata, Žirafky/
 • 30. 1.   ČT  Karneval /fotografování dětí: jednotlivci + foto třídy/

Rozpis pobytu jednotlivých tříd v ekocentru Prales

Telefon: +420 704 141 046

/změna pobytu tříd z organizačních a personálních důvodů – Žirafky, Lvíčata/

 •  3.  2. –  21. 2.    BERUŠKY
 • 24. 2. –  28. 2.   Jarní prázdniny
 •   2. 3. –  26. 3.   LVÍČATA
 •   6. 4. –  13. 4.   Velikonoční prázdniny
 •  14. 4. – 15. 5.   ŽIRAFKY
 •  18. 5. – 26. 6.   VČELIČKY

Únor 2020

Fotografie z karnevalu jsou k vyzvednutí na třídách – 160,- Kč.

 •  3.  2. – 21. 2.     BERUŠKY v ekocentru Prales
 •  6.  2.   ČT   Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín
 • 10. 2.   PO   Bublinková show – přesunuto na 18. 2.
 • 12. 2.   ST    Seminář pro rodiče dětí: Školní zralost /od 17 hodin/ PhDr. Renáta Lepová, PhD.
 • 17. 2.   PO    Komise školství – otevřené jednání v Lidovém domě Pozvánka
 • 18. 2.  ÚT    Bublinková show
 • 24. 2. – 1. 3.  omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY

Březen 2020

 • 2. 3. –   26. 3.    LVÍČATA v ekocentru Prales
 • 3. 3.     ÚT  Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Berušky, Včeličky/
 • 4. 3.     ST  Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Lvíčata, Žirafky/
 • 4. 3.     ST  Vystoupení v domě seniorů od 14 hodin /Žirafky/
 • 5. 3.     ČT  Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Medvíďata, Kuřátka/
 • 9. 3.     PO  ZOO Praha – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 16. 3.   PO  ZOO Praha – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/ ZRUŠENO
 • 20. 3.   PÁ  Odemykání zahrady  a vynášení Moreny
 • 23. 3.   PO  Divadlo Evy Hruškové – Čert a Káča
 • 27. 3.   PÁ  Noc s Andersenem – přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/
 • 30. 3.   PO IQ PARK v Liberci, celodenní výlet /Berušky, Včeličky/ ZRUŠENO

Duben 2020

Kroužky, výlety a všechny další plánované akce budou po dobu uzavření MŠ zrušeny.

 • 1. 4. ST   Zápis do prvních tříd a nultého ročníku ZŠ Kbely – Informace: ZŠ Kbely
 • 2. 4. ČT   Zápis do prvních tříd a nultého ročníku ZŠ Kbely – Informace: ZŠ Kbely
 • 4. 4. SO  Velikonoční jarmark v centrálním kbelském parku – od 13.00 vystoupení Žirafky
 • 8. 4. ST   Dentální hygiena Curaprox – děti si donesou zubní kartáček /celá MŠ/ /přesunuto na červen/
 • 9. 4. ČT   Velikonoční prázdniny v ZŠ – omezený provoz /Plavecká výuka neprobíhá/
 • 10. 4. PÁ  MŠ zavřeno – Velikonoční pátek
 • 13. 4. PO  MŠ zavřeno – Velikonoční pondělí
 • 14. 4. – 15. 5.   ŽIRAFKY v ekocentru Prales
 • 15. 4.  ST   Vojenské letiště Kbely /Berušky/

15. 4.  ST   Den otevřených dveří  – ZRUŠENO /z důvodu krizového stavu/ Po dohodě bude možné případným zájemcům prostory MŠ ukázat a zodpovědět případné dotazy.

 • 20. 4.  PO  IQ PARK v Liberci, celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 21. 4.  ÚT   Knihovna – Na co si hrajeme a kým chceme být /Berušky/
 • 27. 4.  PO   Cirkus Navaro
 • 29. 4.  ST   Čarodějnice v MŠ

Květen 2020

Na základě opatření MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

4. 5. – 11. 5   Zápis do MŠ

Kroužky, výlety a všechny další plánované akce budou po dobu uzavření MŠ zrušeny

 • 4. 5.    PO  Zámek Loučeň, celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 14. 4. – 15. 5.  ŽIRAFKY v ekocentru Prales
 • 18. 5. – 26. 6.  VČELIČKY v ekocentru Prales
 • 18. 5.  PO  Zámek Loučeň, celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 5. 5.    ÚT   Knihovna – Příroda a roční období /Kuřátka/
 • 18. 5.  PO  Malý záchranář /Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Lvíčata/
 • 19. 5.  ÚT  Malý záchranář /Včeličky, Žirafky/
 • 19. 5.  ÚT  Knihovna – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/
 • 20. 5.  ST  Divadlo Koloběžka – Hurá na prázdniny
 • 25. 5.  PO  ZOO Chleby, celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/ ZRUŠENO

Červen 2020

 •  18. 5. – 26. 6.   VČELIČKY v ekocentru Prales – ZRUŠENO
 •  1. 6.  PO    Mezinárodní den dětí – dopolední akce
 •  2. 6.  ÚT    Fotografování tříd na zahradě MŠ, Včeličky v Pralese /hrazeno ze SRPŠ/ – ZRUŠENO
 •  9. 6.  ÚT    Pasování na školáka – program Jakub Rajdl – ZRUŠENO
 • 15. 6. PO    Pasování na školáka – dopolední akce bez rodičů
 • 18. 6. ČT    Poslední hodina plavání /Lvíčata, Žirafky/ – ZRUŠENO
 • 22. 6. PO   Šťastná země v Radvánovicích, celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/ – ZRUŠENO

Červenec 2020

29. 6. – 5. 7. 2020     provoz MŠ Albrechtická

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

6. 7. – 19. 7. 2020     provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/

20. 7. – 31. 7. 2020   provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/

Srpen 2020

 • 1. 8. – 31. 8. 2020    MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

  Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Srpen 2020

 • 24. 8.   PO    Třídní schůzka Medvíďata od 16.hodin
 • 24. 8.   PO    Třídní schůzka Kuřátka od 17.hodin

 

1. 8. – 31. 8. 2020    MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Rozpis pobytu jednotlivých tříd v ekocentru Prales

Ulice: Mladoboleslavská 234, 197 00 Praha 19

Telefon: +420 704 141 046

 • VČELIČKY      14.  9. – 23. 10. 2020
 • LVÍČATA          18. 11. – 18. 12. 2020
 • ŽIRAFKY            4. 1. – 29.  1. 2021
 • PLAVÁNÍ PRALES: Děti, které jezdí plavat, se vždy ve čtvrtek sejdou v MŠ Albrechtická (třída Lvíčata). Odchod z MŠ je v 7:45 hodin. Po plavání budou děti odvezeny ke své třídě do Pralesa.

Září 2020

 • 1. 9.    ÚT   Zahájení školního roku 2020/2021
 • 10. 9.  ČT   Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/
 • 14. 9.  PO  Zoo Chleby – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 16. 9.  ST  ZOO Liberec – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 15. 9.  ÚT  Včeličky v Pralese
 • 28. 9.  PO  Státní svátek – Den české státnosti
 • 29. 9.  ÚT  Zámek Sychrov – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/

Říjen 2020

Zahájení kroužků I. pololetí – říjen až leden

 •  1. 10.  ČT    Zámek Sychrov – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 •  6. 10.   ÚT   Výlet do Ctěnic /Kuřátka – dopolední akce, cestujeme MHD, návrat na oběd/
 •  6. 10.   ÚT   Návštěva knihovny – Jak vzniká kniha, moje první čtení /Žirafky/ – odloženo COVID 19
 •  6. 10.   ÚT   Michaelská slavnost – pohádkové dobrodružství s drakem /Včeličky/
 •  7. 10.   ST   Divadlo Krab – Jak medvědi vařili
 • 13. 10.  ÚT   Návštěva knihovny – Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina /Lvíčata/ – odloženo COVID 19
 • 14. 10.  ST    Vánoční fotografování PŘESUNUTO 18. 11. 2020 /Fotografování dětí  se z důvodu onemocnění fotografky přesouvá/
 • 20. 10.  ÚT   Skřítek Podzimníček
 • 28. 10.  ST   Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10.  ČT   Omezený provoz – ZŠ prázdniny
 • 30. 10.  PÁ   Omezený provoz – ZŠ prázdniny

Listopad 2020

 •   2. 11.  PO   Cirkus Navrátil – ZRUŠENO COVID 19
 •   2. 11.  PO   Lvíčata v Pralese – ODLOŽENO
 •  10.11.  ÚT   Malý záchranář / Medvíďata, Kuřátka/ – ODLOŽENO
 •  11. 11.  ST   Malý záchranář /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/ ODLOŽENO
 • 17. 11.  ÚT   Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
 • 18. 11.  ST   Lvíčata v Pralese do 4. 12. 2020
 • 18. 11.  ST   Vánoční fotografování – ZRUŠENO
 • 23. 11.  PO   Divadlo Koloběžka – Trampoty čerta Huberta -ZRUŠENO COVID 19
 • 24. 11.  ÚT   Návštěva knihovny – Lidové tradice – Advent /Včeličky/- odloženo COVID 19
 • 27. 11.  PÁ  Zdobení vánočního stromu na kbelské radnici /Žirafky/
 • 30. 11. ÚT   Adventní slavnost /Včeličky/

Prosinec 2020

 •  3. 12.  ČT   Barborka – možná přinese kouzelné oříšky
 •  4. 12.  PÁ   Čert a Mikuláš – nadílka
 •  8. 12.  ÚT   Vánoční koncert – Půjdem spolu do Betléma – Zrušeno Covid 19
 • 8. 12.  ÚT    Malý záchranář /Medvíďata, Kuřátka/
 • 9. 12.  ST    Malý záchranář /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 •                     Adventní jarmark od 15:00-17:00 hodin v jídelně – Zrušeno Covid 19
 •                     Adventní jarmark od 7:30 – 8:30 hodin v jídelně – Zrušeno Covid 19
 •                     Výstava betlémů – Zrušeno Covid 19
 •                     Vystoupení v domě seniorů /Žirafky/ – Zrušeno Covid 19
 •                     Vánoční besídky – Zrušeno Covid 19
 • 17. 12.  ČT   Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek /PŘESUNUTO Z 21. 12./
 • 23. 12.  ST   omezený provoz – ZŠ Vánoční prázdniny
 • 24. 12. – 1. 1.  MŠ zavřená

Leden 2021

 •   4. 1.  PO   Žirafky v Pralese
 •                    Vyšetření zraku firmou PRIMA VIZUS pro zájemce /150,-Kč/ – Zrušeno COVID 19
 • 11. 1.  PO   Jakub Rajdl – Vystoupení s pejskem ZRUŠENO COVID 19
 • 21. 1.  ČT  poslední hodina plavání I. pololetí
 •                   Karneval /fotografování dětí: jednotlivci + foto třídy/
 • 29. 1.  PÁ  omezený provoz – ZŠ prázdniny

Únor 2021

Zahájení kroužků II. pololetí – únor až květen. /odloženo Covid 19/

 •  2.  2.   ÚT   Karneval + fotografování /160,- Kč/
 •  4.  2.   ČT   Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín /odloženo Covid 19/
 • 10. 2.   ST   Dentální hygiena se studentkami lékařské fakulty UK nácvik správného čištění /Lvíčata, Žirafky/ BUDE PŘESUNUTO
 • 11. 2.  ČT   Dentální hygiena se studentkami lékařské fakulty UK nácvik správného čištění / Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včeličky/  Zubní kartáčky s sebou.
 • 16. 2.   ÚT  Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci/ přesunuto
 • 18. 2.   ČT  Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci/ přesunuto
 • 17. 2.   ST   Cirkus Navaro – Zlobivé míčky /zrušeno Covid 19/
 • 24. 2.  ST   Dentální hygiena se studentkami lékařské fakulty UK nácvik správného čištění / Lvíčata, Žirafky/ Zubní kartáčky s sebou.

Březen 2021

 • 1. – 7. 3.      omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY
 •   9. 3.  ÚT   Zdravá 5 /Lvíčata, Žirafky/- zrušeno COVID 19
 • 10. 3.  ST   Zdravá 5 /Berušky, Včeličky/- zrušeno COVID 19
 • 11. 3.  ČT   Zdravá 5 /Medvíďata, Berušky/ – zrušeno COVID 19
 • 12. 3.  PÁ  Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci/
 • 15. 3.  PO   Divadlo Koloběžka – Pohádka z kuchařské čepice – zrušeno COVID 19
 • 29. 3.  PO  Lída Helligerová – Perníková pohádka – zrušeno COVID 19
 •                    Vystoupení v domě seniorů /Žirafky/ – zrušeno COVID 19
 •                    Noc s Andersenem- přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/ – zrušeno COVID 19

Duben 2021

 • 1. 4.    ČT   Velikonoční prázdniny v ZŠ – omezený provoz /Plavecká výuka neprobíhá/
 • 2. 4.    PÁ   státní svátek – Velký pátek
 • 5. 4.    PO   státní svátek – Velikonoční pondělí
 • 7. 4.    ST   Divadlo – Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce /Zrušeno COVID 19/
 • 20. 4.  ÚT   Návštěva knihovny-  Na co si hrajeme a kým chceme být /Berušky/ /Zrušeno COVID 19/
 • 30. 4.  PÁ   Čarodějnice v MŠ – ve třídách

Květen 2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání  se koná v období od 4. května do 12. května 2021 bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

https://www.ms-albrechticka.cz/pro-rodice/zapis/

 • 11. 5.  ÚT     Návštěva knihovny – Příroda a roční období /Kuřátka/ ZRUŠENO
 • 12. 5.  ST     Divadlo Evy Hruškové – Čert a Káča ZRUŠENO
 • 18. 5.  ÚT     Návštěva knihovny – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/ ZRUŠENO
 • 24. 5.  PO     Fotografování tříd – hrazeno ze SRPDŠ
 • 25. 5.  ÚT     ZOO Praha – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 26. 5.  ST     ZOO Praha – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 • 27. 5.  ČT     ZOO Praha – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/

Červen 2021

 •  1. 6.  ÚT     Mezinárodní den dětí – dopolední akce
 •  2. 6.   ST    Zámek Mělník – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 •  3. 6.  ČT    ZOO Chleby /Medvíďata, Kuřátka/
 • 7. 6.   PO     Pasování na školáka – program Vanda a Standa od 15.30 hodin /Pouze pro Lvíčata a Žirafky/
 •  9. 6.   ST    Zámek Mělník – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 17. 6.  ČT    Poslední hodina plavání /Lvíčata, Žirafky
 • 21. 6.  PO   Klaun Pepíno – spousta překvapení

Červenec 2021

28. 6. – 4. 7. 2021     provoz MŠ Albrechtická

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

7. 7. – 18. 7. 2021     provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/ 

19. 7. – 31. 7. 2021   provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/

 

Srpen 2021

1. 8. – 31. 8. 2021     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Termín informativních třídních schůzek pro jednotlivé tříd je pondělí 30. 8. 2021.

 1. Medvíďata – 16.30 hodin
 2. Kuřátka – 17.00 hodin
 3. Berušky – 16.30 hodin
 4. Včeličky – 16.30 hodin
 5. Lvíčata – 17.00 hodin
 6. Žirafky – 16.30 hodin

Konečné rozdělení nově přijatých dětí do tříd bude zveřejněno poslední týden v srpnu podle registračních čísel na webových stránkách MŠ.

Srpen 2021

 1. 8. – 31. 8. 2021     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Termín informativních třídních schůzek pro jednotlivé třídy je pondělí 30. 8. 2021.

 1. Medvíďata – 16.30 hodin
 2. Kuřátka – 17.00 hodin
 3. Berušky – 16.30 hodin
 4. Včeličky – 16.30 hodin
 5. Lvíčata – 17.00 hodin
 6. Žirafky – 16.30 hodin

Září 2021

 • 1. 9.  ST   Zahájení školního roku 2021/2022
 • 9. 9.  ČT   Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/
 • 22. 9. ST   IQ Park Liberec – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 27. 9. PO   Omezený provoz
 • 28. 9.  ÚT  Státní svátek – Den české státnosti

Říjen 2021

Zahájení kroužků I. pololetí – říjen až leden

 • 4. 10. PO  Divadlo Koloběžka – O skřítcích usínáčcích
 • 5. 10. ÚT  Knihovna – Jak vzniká kniha, moje první čtení   /Žirafky/
 • 6. 10. ST    Výlet do Ctěnic – polodenní výlet /Kuřátka/ PŘESUNUTO NA 8.10.2021
 • 12. 10. ST    Prales – O Ječmínkovi /Včeličky/
 • 13. 10. ST   IQ Park Liberec – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 18. 10. PO   Nemocnice pro medvídka – každé dítě si s sebou do MŠ donese svého oblíbeného plyšáka. ZMĚNA
 • 19. 10. ÚT   Nemocnice pro medvídka – každé dítě si s sebou do MŠ donese svého oblíbeného plyšáka.ZMĚNA
 • 22. 10. PÁ    Nemocnice pro medvídka – každé dítě si s sebou do MŠ donese svého oblíbeného plyšáka. /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 25. 10. PO    Nemocnice pro medvídka – každé dítě si s sebou do MŠ donese svého oblíbeného plyšáka. /Medvíďata, Kuřátka, Berušky/
 • 26. 10. ÚT   Knihovna – Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina /Lvíčata/
 • 27. 10. ST   Omezený provoz – ZŠ prázdniny
 • 28. 10. ČT   Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10. PÁ   Omezený provoz – ZŠ prázdniny

Listopad 2021

 • 2. 11.  ÚT    Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Lvíčata, Žirafky/
 • 3. 11.  ST    Vánoční fotografování jednotlivců /Cena: 260,-/
 • 4. 11.  ČT    Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Kuřátka, Včeličky/
 • 9. 11.  ŮT    Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Medvíďata, Berušky/
 • 9. 11.  ŮT    PRALES – Čtvero ročních období /Lvíčata, Žirafky/
 • 9. 11.  ŮT    Knihovna – Moje tělo a zdraví /Včeličky/
 • 10. 11.  PO   Divadlo Helligerová – Perníková chaloupka
 • 17. 11.  ST    Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
 • 22. 11.  PO  Zámek Veltrusy – Vánoční prohlídka /Berušky, Včeličky/ ZRUŠENO
 • 23.11.   ÚT   seminář PhDr. Renata Lepová: Sociální vztahy a adaptace dítěte v mateřské škole (Seminář začíná v 17 hodin a je určen pro všechny rodiče MŠ Albrechtické, individuální konzultace po semináři jsou možné).
 • 24. 11.  ST  Zámek Veltrusy – Vánoční prohlídka /Lvíčata, Žirafky/ ZRUŠENO
 • 26. 11.  PÁ  Zdobení vánočního stromu na Kbelské radnici od 14 hodin /Žirafky/
 • 28. 11.  NEDĚLE – Rozsvěcení vánočního stromu ve Kbelském parku – Lvíčata /sraz 12.45/ Vystoupení s pásmem vánočních koled ZRUŠENO

Prosinec 2021

 • 2. 12.  ČT    Barborka – možná přinese kouzelné oříšky
 • 2. 12.  ČT    Adventní jarmark od 15:00-17:00 hodin v jídelně
 • 3. 12.  PÁ    Adventní jarmark od 7:30 – 8:30 hodin v jídelně
 • 3. 12.  PÁ    Čert a Mikuláš – nadílka
 • 7. 12.  ÚT    Výstava betlémů ve skautské klubovně /všechny třídy/ ZRUŠENO
 •                     Vystoupení v domě seniorů /Žirafky/ ZRUŠENO
 •                     Vánoční besídky – ZRUŠENO Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci se bohužel ruší všechny letošní vánoční besídky.
 • 10. 12.  PÁ   Divadlo Helligerová – Půjdem spolu do Betléma – ZRUŠENO
 • 15. 12.  ST   Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek
 • 21. 12.  ÚT   Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek PŘESUNUTO NA 15. 12. 21
 • 18. 12. – 23.12.   omezený provoz – ZŠ Vánoční prázdniny – ředitelské volno
 • 24. 12. – 1. 1.  MŠ zavřená

Leden 2022

 • 10. 1.  PO   Jakub Rajdl – Vystoupení s pejskem
 • 19. 1. ST    Sférické kino /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 20. 1. ČT    Sférické kino /Medvíďata, Kuřátka, Berušky/
 • 25. 1. ÚT    Karneval /fotografování dětí: jednotlivci + foto třídy/
 • 27. 1. ČT    poslední hodina plavání I. pololetí

Rozpis pobytu jednotlivých tříd v ekocentru Prales

Ulice: Mladoboleslavská 234, 197 00 Praha 19

Telefon: +420 704 141 046

 • ŽIRAFKY       8. 2. – 11. 3. 
 • BERUŠKY   21. 3. – 13. 4. 
 • VČELIČKY  19. 4. – 20. 5. 
 • LVÍČATA     23. 5. – 24. 6. 
 • PLAVÁNÍ PRALES: Děti, které jezdí plavat, se vždy ve čtvrtek sejdou v MŠ Albrechtická (třída Lvíčata). Odchod z MŠ je v 7:45 hodin. Po plavání budou děti odvezeny ke své třídě do Pralesa.

Únor 2022

Zahájení kroužků II. pololetí – únor až květen

 •   3.  2.   ČT   Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín
 •   4. 2.   PÁ.   Omezený provoz – ZŠ prázdniny
 •   7. 2.   PO    Cirkus Navaro – Zlobivé míčky
 •   8. 2.   ÚT     Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci – Lvíčata/
  • 10.2. konzultace s rodiči těchto dětí
 •   8. 2. – 11. 3.   Žirafky v Pralese
 •   9. 2.  ST      Dopravní prostředky polytechnické vzdělávání – projektový den v MŠ  /Lvíčata v MŠ, Žirafky – realizováno v Pralese/
 •  11. 2.  PÁ     Dopravní prostředky polytechnické vzděláván í- projektový den v MŠ  /Berušky, Včeličky/
 •  25. 2.  PÁ     Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci – Včeličky, Žirafky/
 •  28. 2. PO      PRALES – Heboučké ovečky /Žirafky/
  • 3.3. konzultace s rodiči těchto dětí.

Březen 2022

 •  2. 3. ST      Odborný seminář pro rodiče – ŠKOLNÍ ZRALOST, dítě před nástupem do školy, co by mělo znát a umět, PhDr. Renáta Lepová, PhD. od 17   hodin v jídelně MŠ – vstup zdarma
 • 2. 3. ST       ZOO PRAHA /Lvíčata, Žirafky/
 • 7. 3.  PO     Divadlo Koloběžka – Pohádka z kuchařské čepice
 •  9. 3. ST      Prima VIZUS – dobrovolné vyšetření zraku dětí /170,-Kč/
 • 14. – 20. 3.  omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY
 • 21. 3. PO     ZOO PRAHA /Berušky, Včeličky/
 • 21. 3. PO    Škola nanečisto v ZŠ Kbely /předškoláci Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 22. 3. ÚT     Staročeské Velikonoce – projektový den v MŠ
 • 23. 3. – 13. 4. Berušky v Pralese /22.3. projektový den v  MŠ/
 • 24. 3. ČT     Za zvířátky na farmu /Berušky – vzdělávací program v PRALESE/
 • 28. 3. PO    ZOO PRAHA /Medvíďata, Kuřátka/
 • 30. 3. ST     Odborný seminář pro rodiče – Rozvoj komunikace u dětí předškolního věku,  PhDr. Renáta Lepová, PhD. od 17   hodin v jídelně MŠ – vstup
 •                     Vystoupení v domě seniorů /Žirafky/
 • 1. 4.   PÁ     Noc s Andersenem- přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/

Duben 2022

 •   1. 4.   PÁ     Noc s Andersenem- přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/
 • 1. – 5. 4.        Elektronický zápis do ZŠ Kbely -motivační část zápisu proběhne prezenčně v budově školy a formální část, tedy vyplnění přihlášky, elektronicky prostřednictvím aplikace Zápisy Online.
 •   4. 4.    PO  Přechod z kbelských MŠ do ZŠ – pořádá ZŠ Kbely od 17 hodin ve sportovní hale
 •   5. 4.    ÚT   Divadlo Krab – Velikonoční liška
 •   5. 4.    ÚT   Den otevřených dveří, možnost vyzvednout dokumenty k zápisu do MŠ – od 14.00 do 17.00 hodin, třída Medvíďata LETÁČEK
 •   6. 4.    ST   Zápis do prvních tříd ZŠ Kbely /od 14 do 18 hodin/ ZŠ Kbely – informace k zápisu
 •   7. 4.    ČT   Zápis do prvních tříd ZŠ Kbely /od 14 do 18 hodin/ ZŠ Kbely – informace k zápisu
 • 12. 4.    ŮT   Knihovna – Na co si hrajeme a kým chceme být /Berušky/
 • 13. 4.    ST   Pilné včelky /Berušky – vzdělávací program v PRALESE/
 • 14. 4.    ČT   Velikonoční prázdniny v ZŠ – omezený provoz /Plavecká výuka neprobíhá/
 • 15. 4.    PÁ   státní svátek – Velký pátek
 • 18. 4.    PO   státní svátek – Velikonoční pondělí
 • 19. 4. – 20. 5. Včeličky v Pralese
 • 20. 4.   ST   Ekocentrum PRALES – Čtvero ročních období /Medvíďata/
 • 22. 4.    PÁ  Den země v ekoncentru PRALES /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 25. 4.   PO   Ekocentrum PRALES – Čtvero ročních období /Včeličky/ – přesunuto z důvodu špatného počasí na 2. 5. 2022
 • 26. 4.    ŮT   Knihovna – Příroda a roční období /Kuřátka/
 • 29. 4.    PÁ   Čarodějnice v MŠ
 • 30. 4.    SO Čarodějnice ve kbelském parku – od 14 hod. hudební pásmo písniček – vystoupení třídy Žirafek

Květen 2022

 •   3. 5. ÚT      Zápis do mateřské školy
 •   4. 5. ST      Zápis do mateřské školy
 • 10. 5.  ÚT     Knihovna – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/ ZMĚNA 24. 5.
 • 11. 5.  ST     Mirakulum v Milovicích – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 16. 5.  PO     Mirakulum v Milovicích – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 17. 5.  ÚT     Divadlo Evy Hruškové – Čert a Káča
 • 18. 5.  ST     Vystoupení pro rodiče od 16.00 hodin v PRALESE /Včeličky/
 • 18. 5.  ST     Fotografování tříd + tablo předškoláků  /hrazeno ze SRPŠ/
 • 18. 5.  ST     Škola nanečisto v ZŠ Kbely od 14.00 -14.45 hodin /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 19. 5.  ČT    Ekocentrum PRALES – Za zvířátky na farmu /Kuřátka/
 • 20. 5.  PÁ    Ekocentrum PRALES – Za zvířátky na farmu /Lvíčata/
 • 23. 5.  PO    Malý záchranář /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 23. 5.  PO    Vystoupení pro rodiče od 16.30 hodin /Lvíčata/
 • 24. 5. – 24. 6. Lvíčata v Pralese
 • 24. 5.  ÚT   Vystoupení pro rodiče od 16.30 hodin /Kuřátka/
 • 24. 5.  ÚT   Vystoupení pro rodiče od 16.30 hodin /Žirafky/
 • 24. 5.  ÚT   Knihovna – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/
 • 25. 5.  ST    Vystoupení pro rodiče od 16.30 hodin /Medvíďata/
 • 25. 5.  ST     Milujeme bubnování /celá MŠ/
 • 26. 5.  ČT    Malý záchranář /Medvíďata, Kuřátka/
 • 26. 5.  ČT   Vystoupení pro rodiče od 17 hodin /Berušky/

Červen 2022

 •  1. 6.  ST     Mezinárodní den dětí – dopolední akce
 •  2. 6. ČT     ZOO Chleby – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 •  6. 6.  PO    Pasování na školáka – program Vanda a Standa od 15.30 hodin
 •  6. 6.  PO    Návštěva přípravné třídy a družiny ZŠ Kbely – dopolední akce /Lvíčata/
 •  7. 6. ČT     Šťastná země Radvánovice – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 •  7. 6.  ÚT    Zámek Loučeň – Z pohádky do pohádky + labyrint – celodenní výlet /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 •  8. 6.  ST    Návštěva přípravné třídy a družiny ZŠ Kbely – dopolední akce pro předškoláky /Včeličky, Žirafky/
 • 16. 6. ČT    Poslední hodina plavání /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 22. 6. ST    Letecké muzeum Kbely /Žirafky/
 • 29. 6. ST    Letiště Kbely /Žirafky/

Červenec 2022

 1. 7. 2022                provoz MŠ Albrechtická
 2. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 3. 7.státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa
 4. 7. – 17. 7. 2022    provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/
 5. 7. – 31. 7. 2022  provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/