Aktivity

Domů / Školka / Aktivity

Naše školka se účastní mnohých aktivit, které jsou prospěšné pro vývoj dětí. Učí se při nich základy bezpečnosti při akcích, které pořádá Policie ČR, záchranáři, medici a další odborníci. Dále také probíhá v naší školce pravidelné vyšetření zraku či akce, která se nazývá „celé Česko čte dětem“. Předškolní děti se užívají noc v mateřské škole při akci Noc s Andersenem. Chcete o našich společných aktivitách vědět více?…

Naše mateřská škola se zapojila do kampaně CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:

 • Čtení ve velké míře chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
 • Děti mají nedostatečnou úroveň slovní zásoby a špatnou výslovnost.
 • Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí, rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou, kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
 • Proto se snažíme vést děti ke vztahu ke knihám po celý rok

Projekt realizujeme vždy první týden v červnu, kdy v rámci spolupráce školky s rodiči chceme po předchozí domluvě pozvat jeden den dopoledne do každé třídy jednoho zástupce rodičů nebo prarodičů, který přinese oblíbenou knížku svého dítěte a bude z ní dětem předčítat.

Poté si všichni společně s paní učitelkou přečtený příběh z knihy namalují nebo nakreslí a povypráví o jeho obsahu.

Pro velký úspěch této akce jsme se domluvili s učitelkami ZŠ a předčítat nám tento týden přijdou i žáci 2. stupně ZŠ.

Průběh kampaně (komentované fotografie) zveřejňujeme na webových stránkách školky.

Policii ČR pravidelně do MŠ zveme na setkání s dětmi. Děti se při těchto besedách informují o zásadách bezpečného chování při styku s cizími lidmi a v silničním provozu.

MŠ spolupracuje s firmou Prima Vizus, která každoročně přijede do školky dětem vyšetřit zrak. Toto vyšetření není povinné, je jen pro přihlášené děti.

Skřítek Podzimníček, zamykání zahrady

Dobrodružství s drakem – Michaelská slavnost

Vynášení Moreny, odemykání zahrady

Pálení čarodějnic

Pasování předškoláků na školáky

Pravidelná vystoupení předškoláků v divadle Gongu za účasti rodičů i široké veřejnosti.

·      Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky
·      Výukové programy „Zdravá pětka“ pro předškoláky

·      Celodenní a půldenní výlety

·      Návštěvy divadelních představení v Gongu

·      Karneval v MŠ s fotografováním

·      Medvídkova nemocnice – návštěva mediků z lékařské fakulty

·      Návštěvy kbelské knihovny

·      Besídky (vánoční a ke svátku maminek)

·      Malování na hedvábí

·      Malování na skleněnou misku

·      Výchovné koncerty v ZUŠ Čakovicích

·      Vystoupení v kbelském parku (při zvláštních příležitostech)

·      Mobilní planetárium v MŠ

·      Divadelní představení v MŠ

·      Noční spaní v MŠ

·      Výukový program „Vanda a Standa“ (preventivní triky k používání elektřiny pro děti MŠ)

·      Návštěvy Leteckého muzea Kbely

·      Monitorování výslovnosti u předškoláků

·      Seznamování dětí se svátky a tradicemi a jejich oslava

.      Environmentální výchova – návštěva PRALES

 

ZÁŘÍ

1. 9. ČT Zahájení školního roku 2016/2017

9. 9. PÁ Žirafky a Lvíčata: Průzkum hudebnosti

15. 9. ČT Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/

19. 9. PO Včeličky: Celodenní výlet do Ctěnického lesa – návrat kolem 15 hodiny.

20. 9. ÚT Odborné vyšetření zraku dětí – firmou Prima Vizus. Není hrazeno pojišťovnou – cena činí 150,-Kč na dítě

21. 9. ST Divadlo v MŠ – Český rok

ŘÍJEN

3. 10. PO Žirafky a Lvíčata: Beseda s Policií ČR – Základy bezpečného chování

4. 10. ÚT Žirafky a Lvíčata: Svíčkárna Rodas – Halloween

5. 10. ST Dobrodružství s drakem – dopolední akce na zahradě

11. 10. ÚT Žirafky a Lvíčata: Zdravá pětka

12. 10. ST Berušky a Včelky: Zdravá pětka

12. 10. ST Tajemství stromů – sférické kino v MŠ

14. 10. PÁ Fotografování dětí (foto jednotlivců v rámečku) ZMĚNA TERMÍNU

18. 10. ÚT Berušky a Včelky: celodenní výlet do Šestajovic – návrat kolem 14 hodiny

LISTOPAD

1. 11. ÚT Žirafky: Návštěva knihovny – Podzim – co se děje v přírodě?

7. 11. PO Skřítek Podzimníček, zamykání zahrady – dopolední akce na zahradě

11. – 16. 11. Včeličky: Martinská slavnost

14. 11. PO Divadlo v MŠ – Obr Finn

15. 11. ÚT Kuřátka: Výlet do Ctěnic /dopolední akce/

21. 11. PO Medvíďata, Kuřátka, Berušky a Včelky: Dentální hygiena – Curaprox

23. 11. ST Žirafky a Lvíčata: Dentální hygiena – Curaprox

27. 11. NE   Žirafky: Vánoční vystoupení v Centrálním parku Kbely – rozsvícení vánočního stromu.

30. 11. ST Žirafky: Vystoupení pro seniory /Klub důchodců/

PROSINEC

2. 12. PÁ Barborky

2. 12. PÁ Včeličky: Adventní slavnost

5. 12. PO Čert a Mikuláš

6. 12. ÚT Malování na sklo – cena 120,- Kč – je z důvodu nemoci přesunut na pátek 16. 12.

7. 12. ST Lvíčátka a Žirafky: Dentální hygiena – Curaprox

7. 12. ST Vánoční besídka třídy Žirafek od 16 hodin

9. 12. PÁ Výstava betlémů / dopolední akce, celá MŠ/

12. 12. PO Vánoční besídka třídy Kuřátek od 16:30 hodin

12. 12. PO Vánoční besídka třídy Včelky od 16:30 hodin

13. 12. ÚT Vánoční besídka třídy Berušek od 16 hodin

15. 12. ČT Berušky: Vánoční nadílka /dopolední akce/

19. 12. PO Kuřátka: Vánoční nadílky /dopolední akce/

19. 12. PO Medvíďata: Vánoční nadílka

20. 12. ÚT Žirafky: Vánoční nadílka /dopolední akce/

20. 12. ÚT Děti ze třídy Medvíďat a Kuřátek jdou v úterý dopoledne navštívit naše kbelská kulturní a rodinná centra CoByDup a Cestičku. Děti zde dostanou perníčky, které upekla paní učitelka Katka Kolářová.

21. 12. ST Vánoční besídka třídy Lvíčat od 16 hodin /změna/

LEDEN

4. 1. ST Žirafky a Lvíčata: Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku

10. 1. ÚT Lvíčata: Návštěva knihovny – Zimní radovánky

18. 1. ST Cirkus Navrátil v MŠ

25. 1. ST PREventivní triky k použití elektriky

27. 1. PÁ – Návštěva ZŠ: ukázka výuky a prohlídka školy

ÚNOR

13. 2. PO  Karneval a fotografování dětí (1x společná a 3x jednotlivci: cena – 250,- Kč

22. 2. ST Divadlo v MŠ – Popelka

BŘEZEN

8. 3. ST  Vystoupení dětí ze třídy Žirafek s programem k MDŽ v domě seniorů

13. 3. PO Divadlo v MŠ – Jak vyzrát na bacily

21. 3. ÚT Vynášení Moreny, otevírání zahrady – společná akce na zahradě

28. 3. ÚT Včeličky: Návštěva knihovny – Máme rádi jaro!

31. 3. PÁ Žirafky a Lvíčata: Noc s Andersenem – spaní v MŠ

DUBEN

3. 4. PO Žirafky půjdou na zkoušku do divadla Gong (přiveďte děti do 7. 45 hod.)

4. 4. ÚT Včelky a Berušky: Arboretum – celodenní výlet (Újezd nad Černými lesy)

5. 4. ST Žirafky vystoupí v divadle Gong s programem „Mám malý stan“

10. 4. PO Divadlo v MŠ – Jak šli muzikanti světem

11. 4. ÚT Berušky: Návštěva knihovny – Moje nejoblíbenější kniha

19. 4. ÚT Žirafky, Lvíčata a Včelky: DEN ZEMĚ – pražské lesní středisko PRALES

Žirafky a Lvíčata: Skaut Kbely (termín bude upřesněn)

25. 4. ÚT Žirafky a Lvíčata: koncert v ZUŠ Čakovice

28. 4. PÁ Pálení čarodějnic – dopolední akce na zahradě

KVĚTEN

2. 5. ÚT Kuřátka: Návštěva knihovny – Příběhy o zvířátkách

9. 5. ÚT Žirafky a Lvíčata: ZOO Praha – celodenní výlet

16. 5. ÚT  Fotografování tříd a foto předškoláků na tabla

17. 5. ST Cirkus Cecilka v MŠ

18. 5. ČT Kuřátka a Medvíďata – návštěva čokoládovny

22. 5. PO Kuřátka a Medvíďata – ZOO Chleby

25. 5. ČT Kuřátka – besídka ke Dni matek od 16. 30 hod.

26. 5. PÁ Žirafky a Lvíčata: škola nanečisto – dopolední návštěva ZŠ Kbely

29. 5. PO Dětský den s Vandou a Standou a pasování na školáka – odpolední zahradní slavnost s rodiči od 15:30 hodin

29. 5. PO Berušky – besídka 15. 00 – 15. 30

30. 5. ÚT Medvíďata: Návštěva knihovny – Co nás čeká o prázdninách?

ČERVEN

 1. -7. 6. Celé Česko čte dětem (spolupráce s rodiči a se ZŠ – akce ve třídách)

2. 6. PÁ MDD – dopolední zahradní hry a soutěže

3. 6. SO vystoupení dětí ze Žirafek ve kbelském parku – oslavy MDD

5. 6. Včeličky: Besídka

6. 6. ÚT Kuřátka: návštěva knihovny

6. 6. ÚT Berušky a Včeličky: výlet do Poděbrad

6. 6. ÚT Žirafky – besídka pro rodiče

7. 6. ST Medvíďata a Kuřátka: Šťastná země – celodenní výlet

8. 6. ČT Berušky a Včeličky: výlet do Poděbrad

12. 6. PO  Žirafky a Lvíčata: Zámek Loučeň – celodenní výlet

14. 6. ST Žirafky a Lvíčata navštíví Skaut

15. 6. ST  Berušky a Včelky: Zámek Loučeň – celodenní výlet

27. 6. ÚT Kuřátka a Medvíďata: Zámek Loučeň

ČERVENEC

3. 7. – 16. 7. Provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická uzavřená/

17. 7. – 30. 7. Provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců uzavřená/

31. 7. MŠ uzavřeny

SRPEN

MŠ uzavřeny

ZÁŘÍ 2017/2018

4. 9. 2017 PO Zahájení školního roku 2017/2018

Září

 • 4. 9.   PO  Zahájení školního roku
 • 12. 9  ÚT  Dentální hygiena Curaprox /Berušky, Včelky, Lvíčata, Žirafky/
 • 14. 9. ČT  Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/
 • 15. 9. PÁ  Průzkum hudebnosti /Lvíčata, Žirafky/
 • 20. 9. ST  Celodenní výlet na Chvalský zámek tříd Berušek a Včeliček

Říjen

 • 3. 10.   ÚT   Knihovna – Podzimní příroda /Žirafky/
 • 4. 10.   ST   Michaelská slavnost – Pohádkové dobrodružství s drakem
 • 6. 10.   PÁ   Vyšetření očí – přihlášené děti /150,- Kč/
 • 9. 10.   PO  Divadlo Koloběžka – Co malí medvědi o podzimu nevědí
 • 11. 10.  ST  Výlet do Ctěnic /Kuřátka/
 • 16. 10.  PO  Arboretum /dopolední výlet – příchod do 7:30/ Lvíčata, Žirafky
 • 18. 10. PÁ  Fotografování /jednotlivci/
 • 30.10.  PO  Zdravá pětka /Medvíďata, Berušky, Žirafky/
 • 30.10.  PO  Medvídkova nemocnice /Kuřátka,Včeličky/
 • 31. 10. ÚT  Zdravá pětka /Kuřátka, Včelky, Lvíčata/

Listopad

 • 2. 11.    ČT  Medvídkova nemocnice /Medvíďata, Berušky/
 • 3. 11.    PÁ  Medvídkova nemocnice /Lvíčata, Žirafky/
 • 6. 11.    PO Skřítek Podzimníček – dopolední akce pro děti
 • 7. 11.    ÚT  Knihovna – Moje tělo a zdraví /Lvíčata/
 • 8. 11.    ST  Divadlo Krab – Otázky netopýra Ušíka
 • 15. 11.  ST  Podzimní jarmark /15:00-17:30/
 • 16. 11.  ČT  Podzimní jarmark /7:00-8:30/
 • 23. 11.   ČT  První pomoc pro děti /Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včeličky/
 • 24. 11.   PÁ  První pomoc pro děti /Lvíčata, Žirafky/
 • 28. 11.   ÚT  Knihovna – Adventní čas – zvyky a tradice /Včeličky/

Prosinec

 • 1. 12.  PÁ  Divadlo Evy Hruškové – Legenda o hvězdě
 • 4. 12.  PO  Barborky – rozdávání oříšku jako ochrana před čerty
 • 5. 12.  ÚT  Čert a Mikuláš
 • 7. 12.  ČT  Vánoční besídka – Berušky od 17:00 hodin
 • 12. 12. ÚT  Divadlo U Hasičů – Žirafky
 • 12. 12. ÚT Vánoční besídka – Kuřátka od 16:30 hodin
 • 12. 12. ÚT Vánoční besídka – Lvíčata od 17:00 hodin
 • 12. 12. ÚT Vánoční besídka – Včelky od 16:30 hodin
 • 13. 12. ST Vánoční besídka – Žirafky od 16:30 hodin
 • 13. 12. ST Výstava betlémů – Včelky, Lvíčata, Žirafky
 • 14. 12. ČT Výstava betlémů – Medvíďata, Kuřátka, Berušky
 • 18. 12. PO Vánoční nadílka v MŠ
 • 20. 12. ST Vánoční besídka – Medvíďata od 16:30 hodin

Leden

 • 17. 1.   ST  Cirkus Navrátil

Únor

 • 6. 2. ÚT   Prohlídka ZŠ Kbely /Lvíčata, Žirafky/
 • 7. 2.  ST  Karneval

12. 2. – 18. 2.  omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY

 • 19. 2.  PO  Cirkus Navaro
 • 28. 2.  ST  ZOO Praha /Lvíčata, Žirafky/ – celodenní výlet – návrat mezi 14 až 15 hodinou. Do batohu: svačina, oběd, svačina, pití

Březen

 •  7. 3.    ST  Vystoupení v Klubu seniorů /Žirafky – odpolední akce/
 •  7. 3.    ST   ZOO Praha /Medvíďata, Včelky/ – celodenní výlet – návrat mezi 14 až 15 hodinou. Do batohu: svačina, oběd, svačina, pití
 • 12. 3.   PO  Medová snídaně s Ministerstvem zemědělství
 • 14. 3.   ST  Divadlo Evy Hruškové – Pověsti české
 • 20. 3.   ÚT Vítání jara – děti přijdou oblečené v zeleném
 • 20. 3.   ÚT  Knihovna – Jarní příroda /Berušky/
 • 21. 3.   ST  Vynášení Moreny – vítání jara  /dopolední akce na zahradě celá MŠ/
 • 23. 3.   PÁ  Noc s Andersenem – spaní v MŠ /Lvíčata, Žirafky/
 • 24. 3.   SO  Vystoupení v Centrálním parku – Jarní jarmark /Lvíčata, Žirafky/
 • 28. 3.   ST  ZOO Praha /Kuřátka, Berušky/ – celodenní výlet – návrat mezi 14 až 15 hodinou. Do batohu: svačina, oběd, svačina, pití

Duben

 • 11. 4.  ST  Divadlo Koloběžka – Šel zahradník do zahrady
 • 11. 4.  ST  Den otevřených dveří 13 – 17 hodin. Možnost vyzvednutí dokumentů k zápisu do MŠ.
 • 16. 4.  PO  ZOO Chleby – celodenní výlet  /Berušky, Včeličky/
 • 17. 4.  ÚT  Knihovna – Zvířata a jejich mláďata /Kuřátka/
 • 18. 4.  ST  Návštěva lesního klubu Cestička /Lvíčata, Žirafky/
 • 20. 4.  PÁ  Den Země v Pralese /Včeličky, Lvíčata, Žirafky /
 • 24. 4. ÚT  Návštěva letiště Kbely / Medvíďata, Včeličky/
 • 24. 4.  ÚT  Výchovný koncert pro předškoláky v ZUŠ Čakovice /Lvíčata, Žirafky/
 • 26. 4.  ČT  Zkouška v divadle GONG /Žirafky – dopoledne/
 • 27. 4.  PÁ  Čarodějnice /dopolední akce/

Květen

 •  2. 5.    ST  Vystoupení Žirafek v divadle Gong – začátek ve 14:00
 •  9. 5.    ST  Zápis do MŠ – Lidový dům Kbely /13-17 hod./
 • 10. 5.   ČT  Zápis do MŠ – Lidový dům Kbely /13-17 hod./
 • 14. 5.   PO  Cirkus Cecilka
 • 16. 5.   ST  Poděbrady – celodenní výlet  /Berušky, Včeličky/
 • 21. 5.   PO  Fotografování tříd /placeno ze SRPŠ/
 • 22. 5.   ÚT  Knihovna – Těšíme se na prázdniny /Medvíďata/
 • 23. 5.   ST  Jarní besídka od 16:30 hod. /Včeličky/
 • 23. 5.   ST  Zámek Žleby – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 24. 5.   ČT  Jarní besídka od 16:30 hod. /Kuřátka/
 • 29. 5.   ÚT  Škola nanečisto – ZŠ Kbely /Lvíčata, Žirafky/
 • 29. 5.   ÚT  Informační schůzka pro nově přijaté děti od 16.30 hodin – třída Kuřátka
 • 30. 5.   ST  Sportovní dětský den na zahradě /dopolední akce/

Červen

 •   1. 6.  PÁ   Ekocentrum Prales /Lvíčata, Žirafky/
 •   6. 6.  ST   ZOO Chleby – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 •   7. 6.  ČT   ZOO Chleby – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 •   7. 6.  ČT   Jarní besídka od 16:30 hodin /Lvíčata, Žirafky/
 • 13. 6.  ST   Jarní besídka od 14:45 hodin /Berušky/
 • 13. 6.  ST   Jarní besídka od 14:45 hodin /Medvíďata/
 • 13. 6.  ST  Vanda a Standa – pasování na školáka /zahájení v 15:30 hodin, akce s rodiči/
 • 14. 6.  ČT  Medobraní v Pralese /Berušky, Včelky/
 • 20. 6.  ST  Letecké muzeum Kbely /Žirafky/
 • 21. 6.  ČT   Šťastná země – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/

Červenec

 • 2. 7. – 15. 7. provoz MŠ Albrechtická
 • 16. 7. – 29. 7.  provoz MŠ Letců
 • 30. 7. – 31. 7. MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Srpen

 • 1. 8. – 31. 8. MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Září 2018

 • 3. 9.    PO  Zahájení školního roku
 • 4. 9.    ÚT  třídní schůzky Berušky od 17,00 hodin
 • 4. 9.    ÚT  třídní schůzky Kuřátka od 16,30 hodin
 • 4. 9.    ÚT  třídní schůzky Lvíčata od 16,30 hodin
 • 5. 9.    ST  třídní schůzky Žirafky od 16,30 hodin
 • 5. 9.    ST  třídní schůzky Medvíďata od 16,30 hodin
 • 5. 9.    ST  třídní schůzky Včeličky od 16,30 hodin
 • 13. 9.  ČT  Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/
 • 26. 9.  ST  Divadlo Koloběžka – Houbařská pohádka

Říjen 2018

 • 3.10.     ST  Výlet do Ctěnic /Kuřátka – dopolední akce/
 • 5.10.     PÁ  Zdravotníci /Lvíčata,Žirafky/
 • 8. 10.    PO  ZOO Praha /Berušky, Včelky/
 • 9.10.     ÚT  Zdravá pětka /Lvíčata,Žirafky/- přesunuto
 • 10.10.   ST  Zdravá pětka /Kuřátka,Berušky/- přesunuto
 • 12. 10.  PÁ  Ochutnávka ovoce /Lvíčata, Žirafky/
 • 15. 10.  PO  ZOO Praha /Lvíčata, Žirafky/
 • 17.10.   ST  Zdravotníci /Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včelky/
 • 17.10.   ST  Recyklohraní /Lvíčata,Žirafky/
 • 22. 10.  PO  Skřítek Podzimníček
 • 23. 10.  ÚT  Knihovna – Moje nejoblíbenější kniha /Lvíčata/
 • 24. 10.  ST  Divadlo Krab – Tučňákův výlet
 • 31. 10.  ST  Fotografování dětí – jednotlivci

Listopad 2018

 •   7. 11.    ST  Divadlo Evy Hruškové – Šípková Růženka
 • 13. 11.    ÚT  Knihovna – Jak vzniká kniha? /Žirafky/
 • 20. 11.    ÚT  Knihovna – Na co si hrajeme – kým chceme být? /Včeličky/
 • 21. 11.    ST  Zdravá pětka /Medvíďata, Včeličky/ přesunuto
 • 21. 11.    ST  PODZIMNÍ JARMARK
 • 28. 11.    ST  Zámek Mníšek pod Brdy – Vánoční prohlídka /Lvíčata, Žirafky/- příchod do 7:40 hod.
 • 28. 11.    ST  Perníková chaloupka v Pardubicích /Berušky, Včelky/ – příchod do 8:00 hod.
 • 29. 11.    ČT  Besídka od 16:30 hodin /Berušky/

Prosinec 2018

 • 2. 12.   NE  Vystoupení ve kbelském parku – Rozsvícení vánočního stromu /Žirafky -ve 14 hodin/
 • 4. 12.   ÚT  Barborka – možná přinese kouzelné oříšky ?
 • 5. 12.   ST  Čert a Mikuláš
 • 10. 12.  PO  Vánoční besídka Včeličky od 16:30 hodin
 • 10. 12.  PO  Vánoční besídka Kuřátka od 16:30 hodin
 • 11. 12.  ÚT  Vánoční besídka Žirafek od 16:30 hodin
 • 11. 12.  ÚT  Vánoční besídka Lvíčata od 16:30 hodin
 • 12. 12. ST   Vystoupení v Domě seniorů /Žirafky/
 • 12. 12. ST   Výstava betlémů /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 12. 12. ST  Divadlo Jany Koutové – Kouzelné Vánoce
 • 13. 12. ČT   Výstava betlémů /Medvíďata, Kuřátka, Berušky/
 • 17. 12. PO  Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek
 • 18. 12. ÚT  Vánoční besídka Medvíďata od 16.00 hodin
 • 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019 – MŠ ZAVŘENA

Leden 2019

 • 2. 1. – 4. 1. 2019 – OMEZENÝ PROVOZ MŠ
 • 10. 1.   ČT  Ovčí svetr v Pralese /Berušky/
 • 16. 1.   ST  Cirkus Navrátil – Klaun Pepino
 • 24. 1.   ČT  poslední hodina plavání I. pololetí
 • 28. 1.   PO  Zdravá 5 / Medvíďata, Berušky/
 • 29. 1.   ÚT  Zdravá 5 /Kuřátka, Včeličky/
 • 30. 1.   ST  Divadlo Zdenky Musilové – Já, písnička

Únor 2019

 •   4. 2.   PO  Medvídkova nemocnice v MŠ /děti si z domova donesou svého oblíbeného plyšáka a obvaz/ /Medvíďata, Kuřátka, Berušky/
 •  5. 2.    ÚT  Medvídkova nemocnice v MŠ /děti si z domova donesou svého oblíbeného plyšáka a obvaz/ /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 •  6. 2.    ST   Karneval /foto – 160,-Kč/
 •  7.  2.   ČT  Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín
 • 11. 2.   PO   Cirkus Navaro – Kouzelní a zlobivé míčky
 • 12. 2.   ÚT  Zdravá 5 / Lvíčata, Žirafky/
 • 12. 2.   ÚT  PRIMA VISUS -vyšetření zraku dětí /cena: 150,-Kč/ – PŘESUNUTO 8. 3. 2019
 • 13. 2.   ST  Masopustní vystoupení ZŠ na zahradě MŠ /dopoledne/
 • 15. 2.   PÁ  Školení dentální hygieny od studentek zubního lékařství  v rámci preventivního programu Dental Prevention /prosíme o donesení kartáčku na zuby/
 • 26. 2.   ÚT  Návštěva ZŠ pro předškoláky /Včeličky-předškoláci, Lvíčata, Žirafky/
 • 27. 2.   ST  Tajemné sovy

18. 2. – 22. 2.  omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY

Březen 2019

 •  6. 3.    ST  Petrpaslíkovo divadlo – Jak si čerti hráli na divadlo
 •  6. 3.    ST  Vystoupení v Klubu seniorů /Žirafky/
 •  8. 3.    PÁ  PRIMA VIZUS – vyšetření zraku /cena 150,-Kč/
 • 20. 3.   ST  Morena – vítání jara na školní zahradě
 • 25. 3.   PO ZOO Praha – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 • 25. 3.   PO Zkouška vystoupení v Divadle Gong /Žirafky/
 • 27. 3.   ST Vystoupení v Divadle Gong Žirafky – odpolední akce s rodiči
 • 29. 3.   PÁ Noc s Andersenem – přenocování v MŠ/Včeličky, Lvíčata, Žirafky/

Duben 2019

 •  2. 4.    ÚT  Knihovna – Knihovna – Moje tělo a zdraví /Berušky/
 •  8. 4.    PO  IQ Park Liberec – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 10. 4.   ST  Den otevřených dveří od 13 do 17 hodin ve třídě Kuřátka. Jste srdečně zváni.
 • 10. 4.   ST  Zámek Loučeň -celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 15. 4.   PO  Divadlo Evy Hruškové – Aprílová školka – Jiří Žáček
 • 23. 4.   ÚT  Den Země 2019 v ekocentru Prales /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 29. 4.   PO  Čarodějnice v MŠ
 • 30. 4. ÚT  Výchovný koncert v ZUŠ Čakovice – příchod do 7:30 hodin. /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/

Květen 2019

 •  6. 5.    PO  Zápis do mateřské školy
 •  7. 5.    ÚT   Zápis do mateřské školy
 • 13. 5.    PO  Staré pověsti české – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 14. 5.    ÚT  Knihovna – Příroda a roční období /Kuřátka/
 • 14. 5.    ÚT  Jarní besídka od 16:30 hodin /Lvíčata, Žirafky/
 • 15. 5.    ST  Jarní besídka od 16:30 hodin /Včeličky/
 • 15. 5.    ST  Fotografování tříd + tablo pro předškoláky /hrazeno ze SRPDŠ/
 • 21. 5.    ÚT  Jarní besídka od 16:30 hodin /Kuřátka/
 • 22. 5.    ST  ZOO Chleby – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/- PŘESUNUTO 3. 6. 19
 • 23. 5.    ČT  Jarní besídka od 16:30 /Berušky/
 • 27. 5.    PO Staré pověsti české – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 28. 5.    ÚT  Knihovna – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/
 • 28. 5.    ÚT  Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí od 16:30 hodin ve třídě Kuřátka
 • 31. 5.    PÁ Den dětí – dopolední akce na za zahradě MŠ /soutěže/

Červen 2019

 •  3. 6.  PO    ZOO Chleby – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 •  4. 6.  ÚT    Jarní besídka  /od v 16:30 hodin,Medvíďata/
 •  5. 6.  ST    Vanda a Standa – pasování na školáka /zahájení v 15:30 hodin, akce s rodiči/
 • 10. 6.  PO   Žilo, bylo jedno město – ekologický výukový program /Včeličky/
 • 10. 6.  PO   Farma Miškovice /Lvíčata/
 • 12. 6.  ST    Žilo, bylo jedno město – ekologický výukový program /Lvíčata/
 • 12. 6.  ST   Farma Miškovice /Žirafky/
 • 12. 6.  ST    Šťastná Země – Radvánovice – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 • 13. 6.  ČT   Poslední hodina plavecké výuky Hloubětín
 • 14. 6.  PÁ   Žilo, bylo jedno město – ekologický výukový program /Žirafky/
 • 17. 6.  PO   Farma Miškovice /Včeličky/

Červenec 2019

 • 1. 7. – 14. 7.    provoz MŠ Letců
 • 15. 7. – 26. 7.  provoz MŠ Albrechtická
 • 27. 7. – 31. 7. MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Srpen 2019

 • 1. 8. – 31. 8. MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená
 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Září 2019

 • 2. 9.    PO  Zahájení školního roku
 • 2. 9.    PO  třídní schůzky Medvíďata od 16:30 hodin
 • 2. 9.    PO  třídní schůzky Žirafky od 16:30 hodin
 • 2. 9.    PO  třídní schůzky Kuřátka od 16:45 hodin
 • 3. 9.    ÚT  třídní schůzky Lvíčata od 17:00 hodin
 • 3. 9.    ÚT  třídní schůzky Berušky od 17:00 hodin
 • 4. 9.    ST  třídní schůzky Včeličky od 16:30 hodin
 • 12. 9.  ČT  Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/

Říjen 2019

 •  1. 10.   ÚT   Polodenní výlet do Ctěnic /Kuřátka/ Odjezd v 8 hodin, příjezd na oběd. Cestujeme MHD
 •  2. 10.   ST   Polodenní výlet do Satalic /Včeličky/ Odjezd v 8 hodin, příjezd na oběd. Cestujeme MHD
 •  2. 10.   ST   ZOO Praha – celodenní výlet, návrat cca 14:30 hod. /Lvíčata, Žirafky/
 •  7. 10.   PO   Dobrodružství s kapičkou – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Medvíďata, Kuřátka/
 •  8. 10.   ÚT   Dobrodružství s kapičkou – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 15. 10.  ÚT   Knihovna – Jak vzniká kniha, moje první čtení /Žirafky/
 • 16. 10.  ST   Vánoční fotografování 240,-Kč
 • 16. 10.  ST   Seminář pro rodiče dětí 1., 2. a 3. třídy: Vstup dítěte do MŠ se zaměřením na rozvoj řeči /od 17 hodin/ PhDr. Renáta Lepová, PhD.
 • 21. 10.   PO   Polodenní výlet  do Arboreta – Kostelec nad Černými lesy /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 25. 10.   PÁ   Skřítek Podzimníček- /Lvíčata, Žirafky/

Listopad 2019

 • 11. 11.  PO   Čechova stodola – Vánoční stodola + Advent /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 12. 11.  ÚT   Knihovna – Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina /Lvíčata/
 • 13. 11.  ST   Divadlo Krab – Nejvzácnější věc
 • 13. 11.  ST   Desatero předškoláka aneb Co vše by měli vědět rodiče budoucího školáka – beseda konaná Magistrátem hl. města Praha /od 16:30 hodin pro rodiče ze tříd Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 25. 11.  PO  Jak roste chleba – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Kuřátka, Žirafky/
 • 26. 11.  ÚT   Knihovna – Lidové tradice /Včeličky/
 • 26. 11.  ÚT   Jak roste chleba – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Medvíďata, Lvíčata/
 • 27. 11.  ST   Jak roste chleba – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Berušky, Včeličky/
 • 27. 11.  ST   Seminář pro rodiče dětí 3., 4., 5. a 6. třídy: Rozvoj komunikace u dětí předškolního věku. PhDr. Renáta Lepová, PhD. /od 17 hodin/
 • 27. 11.  ST   Vánoční besídka – Medvíďata od 16:30 hodin

Prosinec 2019

 •  4. 12.   ST   Barborka – možná přinese kouzelné oříšky
 •  4. 12.   ST   Adventní jarmark od 15:00-17:00 hodin v jídelně
 •  5. 12.   ČT   Adventní jarmark od 7:00 – 8:30 hodin v jídelně
 •  5. 12.   ČT   Čert a Mikuláš
 •  9. 12.   PO   Zámek Chlumec nad Cidlinou – „Vánoce – letem světem“ /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 •  9. 12.   PO   Výstava betlémů /Medvíďata,Kuřátka/
 • 10. 12.   ÚT   Výstava betlémů /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 10. 12.  ÚT   Vánoční besídka – Berušky od 16:30 hodin
 • 10. 12.  ÚT   Vánoční besídka – Kuřáka od 16:30 hodin
 • 11. 12.  ST   Vánoční besídka – Včeličky od 16:30 hodin
 • 11. 12.  ST    Divadlo Koloběžka – Jak se v pekle kujou pikle
 • 11. 12.  ST    Vystoupení v domě seniorů od 14 hodin /Žirafky/
 • 12. 12.  ČT   Vánoční besídka – Lvíčata od 16:30 hodin
 • 12. 12.  ČT   Vánoční besídka – Žirafky od 16:30 hodin
 • 17. 12.  ÚT   Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek
 • 18. 12.  ST   Edukativní kampaň na téma: Ekologie a třídění odpadu /Lvíčata, Žirafky/
 • 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020 – MŠ ZAVŘENA

Leden 2020

 •  2. 1. – 3. 1. 2020 – OMEZENÝ PROVOZ MŠ – ZŠ Vánoční prázdniny
 •   8. 1.   ST   Návštěva rodičů předškoláků se svými dětmi v ZŠ – Den otevřených dveří od 8 hodin
 •  13. 1.  PO  Vyšetření zraku firmou PRIMA VIZUS pro zájemce /150,-Kč/
 • 15. 1.   ST  Cirkus Navrátil – Klaun Pepino
 • 22. 1.   ST  Zimní hrátky se zvířátky – environmentální program v MŠ – zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Kuřátka, Žirafky, Medvíďata, Lvíčata/
 • 23. 1.   ČT  poslední hodina plavání I. pololetí
 • 24. 1.   PÁ  Zimní hrátky se zvířátky – environmentální program v MŠ- zajišťuje EKOCENTRUM PODHOUBÍ /Berušky, Včeličky/
 • 28. 1.   ÚT  Canisterapie v MŠ / Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včeličky/
 • 29. 1.   ST  Canisterapie v MŠ /Lvíčata, Žirafky/
 • 30. 1.   ČT  Karneval /fotografování dětí: jednotlivci + foto třídy/

Rozpis pobytu jednotlivých tříd v ekocentru Prales

Telefon: +420 704 141 046

/změna pobytu tříd z organizačních a personálních důvodů – Žirafky, Lvíčata/

 •  3.  2. –  21. 2.    BERUŠKY
 • 24. 2. –  28. 2.   Jarní prázdniny
 •   2. 3. –  26. 3.   LVÍČATA
 •   6. 4. –  13. 4.   Velikonoční prázdniny
 •  14. 4. – 15. 5.   ŽIRAFKY
 •  18. 5. – 26. 6.   VČELIČKY

Únor 2020

Fotografie z karnevalu jsou k vyzvednutí na třídách – 160,- Kč.

 •  3.  2. – 21. 2.     BERUŠKY v ekocentru Prales
 •  6.  2.   ČT   Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín
 • 10. 2.   PO   Bublinková show – přesunuto na 18. 2.
 • 12. 2.   ST    Seminář pro rodiče dětí: Školní zralost /od 17 hodin/ PhDr. Renáta Lepová, PhD.
 • 17. 2.   PO    Komise školství – otevřené jednání v Lidovém domě Pozvánka
 • 18. 2.  ÚT    Bublinková show
 • 24. 2. – 1. 3.  omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY

Březen 2020

 • 2. 3. –   26. 3.    LVÍČATA v ekocentru Prales
 • 3. 3.     ÚT  Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Berušky, Včeličky/
 • 4. 3.     ST  Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Lvíčata, Žirafky/
 • 4. 3.     ST  Vystoupení v domě seniorů od 14 hodin /Žirafky/
 • 5. 3.     ČT  Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Medvíďata, Kuřátka/
 • 9. 3.     PO  ZOO Praha – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 16. 3.   PO  ZOO Praha – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/ ZRUŠENO
 • 20. 3.   PÁ  Odemykání zahrady  a vynášení Moreny
 • 23. 3.   PO  Divadlo Evy Hruškové – Čert a Káča
 • 27. 3.   PÁ  Noc s Andersenem – přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/
 • 30. 3.   PO IQ PARK v Liberci, celodenní výlet /Berušky, Včeličky/ ZRUŠENO

Duben 2020

Kroužky, výlety a všechny další plánované akce budou po dobu uzavření MŠ zrušeny.

 • 1. 4. ST   Zápis do prvních tříd a nultého ročníku ZŠ Kbely – Informace: ZŠ Kbely
 • 2. 4. ČT   Zápis do prvních tříd a nultého ročníku ZŠ Kbely – Informace: ZŠ Kbely
 • 4. 4. SO  Velikonoční jarmark v centrálním kbelském parku – od 13.00 vystoupení Žirafky
 • 8. 4. ST   Dentální hygiena Curaprox – děti si donesou zubní kartáček /celá MŠ/ /přesunuto na červen/
 • 9. 4. ČT   Velikonoční prázdniny v ZŠ – omezený provoz /Plavecká výuka neprobíhá/
 • 10. 4. PÁ  MŠ zavřeno – Velikonoční pátek
 • 13. 4. PO  MŠ zavřeno – Velikonoční pondělí
 • 14. 4. – 15. 5.   ŽIRAFKY v ekocentru Prales
 • 15. 4.  ST   Vojenské letiště Kbely /Berušky/

15. 4.  ST   Den otevřených dveří  – ZRUŠENO /z důvodu krizového stavu/ Po dohodě bude možné případným zájemcům prostory MŠ ukázat a zodpovědět případné dotazy.

 • 20. 4.  PO  IQ PARK v Liberci, celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 21. 4.  ÚT   Knihovna – Na co si hrajeme a kým chceme být /Berušky/
 • 27. 4.  PO   Cirkus Navaro
 • 29. 4.  ST   Čarodějnice v MŠ

Květen 2020

Na základě opatření MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

4. 5. – 11. 5   Zápis do MŠ

Kroužky, výlety a všechny další plánované akce budou po dobu uzavření MŠ zrušeny

 • 4. 5.    PO  Zámek Loučeň, celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 14. 4. – 15. 5.  ŽIRAFKY v ekocentru Prales
 • 18. 5. – 26. 6.  VČELIČKY v ekocentru Prales
 • 18. 5.  PO  Zámek Loučeň, celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 5. 5.    ÚT   Knihovna – Příroda a roční období /Kuřátka/
 • 18. 5.  PO  Malý záchranář /Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Lvíčata/
 • 19. 5.  ÚT  Malý záchranář /Včeličky, Žirafky/
 • 19. 5.  ÚT  Knihovna – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/
 • 20. 5.  ST  Divadlo Koloběžka – Hurá na prázdniny
 • 25. 5.  PO  ZOO Chleby, celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/ ZRUŠENO

Červen 2020

 •  18. 5. – 26. 6.   VČELIČKY v ekocentru Prales – ZRUŠENO
 •  1. 6.  PO    Mezinárodní den dětí – dopolední akce
 •  2. 6.  ÚT    Fotografování tříd na zahradě MŠ, Včeličky v Pralese /hrazeno ze SRPŠ/ – ZRUŠENO
 •  9. 6.  ÚT    Pasování na školáka – program Jakub Rajdl – ZRUŠENO
 • 15. 6. PO    Pasování na školáka – dopolední akce bez rodičů
 • 18. 6. ČT    Poslední hodina plavání /Lvíčata, Žirafky/ – ZRUŠENO
 • 22. 6. PO   Šťastná země v Radvánovicích, celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/ – ZRUŠENO

Červenec 2020

29. 6. – 5. 7. 2020     provoz MŠ Albrechtická

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

6. 7. – 19. 7. 2020     provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/

20. 7. – 31. 7. 2020   provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/

Srpen 2020

 • 1. 8. – 31. 8. 2020    MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

  Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Srpen 2020

 • 24. 8.   PO    Třídní schůzka Medvíďata od 16.hodin
 • 24. 8.   PO    Třídní schůzka Kuřátka od 17.hodin

 

1. 8. – 31. 8. 2020    MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Rozpis pobytu jednotlivých tříd v ekocentru Prales

Ulice: Mladoboleslavská 234, 197 00 Praha 19

Telefon: +420 704 141 046

 • VČELIČKY      14.  9. – 23. 10. 2020
 • LVÍČATA          18. 11. – 18. 12. 2020
 • ŽIRAFKY            4. 1. – 29.  1. 2021
 • PLAVÁNÍ PRALES: Děti, které jezdí plavat, se vždy ve čtvrtek sejdou v MŠ Albrechtická (třída Lvíčata). Odchod z MŠ je v 7:45 hodin. Po plavání budou děti odvezeny ke své třídě do Pralesa.

Září 2020

 • 1. 9.    ÚT   Zahájení školního roku 2020/2021
 • 10. 9.  ČT   Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/
 • 14. 9.  PO  Zoo Chleby – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 16. 9.  ST  ZOO Liberec – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 15. 9.  ÚT  Včeličky v Pralese
 • 28. 9.  PO  Státní svátek – Den české státnosti
 • 29. 9.  ÚT  Zámek Sychrov – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/

Říjen 2020

Zahájení kroužků I. pololetí – říjen až leden

 •  1. 10.  ČT    Zámek Sychrov – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 •  6. 10.   ÚT   Výlet do Ctěnic /Kuřátka – dopolední akce, cestujeme MHD, návrat na oběd/
 •  6. 10.   ÚT   Návštěva knihovny – Jak vzniká kniha, moje první čtení /Žirafky/ – odloženo COVID 19
 •  6. 10.   ÚT   Michaelská slavnost – pohádkové dobrodružství s drakem /Včeličky/
 •  7. 10.   ST   Divadlo Krab – Jak medvědi vařili
 • 13. 10.  ÚT   Návštěva knihovny – Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina /Lvíčata/ – odloženo COVID 19
 • 14. 10.  ST    Vánoční fotografování PŘESUNUTO 18. 11. 2020 /Fotografování dětí  se z důvodu onemocnění fotografky přesouvá/
 • 20. 10.  ÚT   Skřítek Podzimníček
 • 28. 10.  ST   Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10.  ČT   Omezený provoz – ZŠ prázdniny
 • 30. 10.  PÁ   Omezený provoz – ZŠ prázdniny

Listopad 2020

 •   2. 11.  PO   Cirkus Navrátil – ZRUŠENO COVID 19
 •   2. 11.  PO   Lvíčata v Pralese – ODLOŽENO
 •  10.11.  ÚT   Malý záchranář / Medvíďata, Kuřátka/ – ODLOŽENO
 •  11. 11.  ST   Malý záchranář /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/ ODLOŽENO
 • 17. 11.  ÚT   Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
 • 18. 11.  ST   Lvíčata v Pralese do 4. 12. 2020
 • 18. 11.  ST   Vánoční fotografování – ZRUŠENO
 • 23. 11.  PO   Divadlo Koloběžka – Trampoty čerta Huberta -ZRUŠENO COVID 19
 • 24. 11.  ÚT   Návštěva knihovny – Lidové tradice – Advent /Včeličky/- odloženo COVID 19
 • 27. 11.  PÁ  Zdobení vánočního stromu na kbelské radnici /Žirafky/
 • 30. 11. ÚT   Adventní slavnost /Včeličky/

Prosinec 2020

 •  3. 12.  ČT   Barborka – možná přinese kouzelné oříšky
 •  4. 12.  PÁ   Čert a Mikuláš – nadílka
 •  8. 12.  ÚT   Vánoční koncert – Půjdem spolu do Betléma – Zrušeno Covid 19
 • 8. 12.  ÚT    Malý záchranář /Medvíďata, Kuřátka/
 • 9. 12.  ST    Malý záchranář /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 •                     Adventní jarmark od 15:00-17:00 hodin v jídelně – Zrušeno Covid 19
 •                     Adventní jarmark od 7:30 – 8:30 hodin v jídelně – Zrušeno Covid 19
 •                     Výstava betlémů – Zrušeno Covid 19
 •                     Vystoupení v domě seniorů /Žirafky/ – Zrušeno Covid 19
 •                     Vánoční besídky – Zrušeno Covid 19
 • 17. 12.  ČT   Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek /PŘESUNUTO Z 21. 12./
 • 23. 12.  ST   omezený provoz – ZŠ Vánoční prázdniny
 • 24. 12. – 1. 1.  MŠ zavřená

Leden 2021

 •   4. 1.  PO   Žirafky v Pralese
 •                    Vyšetření zraku firmou PRIMA VIZUS pro zájemce /150,-Kč/ – Zrušeno COVID 19
 • 11. 1.  PO   Jakub Rajdl – Vystoupení s pejskem ZRUŠENO COVID 19
 • 21. 1.  ČT  poslední hodina plavání I. pololetí
 •                   Karneval /fotografování dětí: jednotlivci + foto třídy/
 • 29. 1.  PÁ  omezený provoz – ZŠ prázdniny

Únor 2021

Zahájení kroužků II. pololetí – únor až květen. /odloženo Covid 19/

 •  2.  2.   ÚT   Karneval + fotografování /160,- Kč/
 •  4.  2.   ČT   Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín /odloženo Covid 19/
 • 10. 2.   ST   Dentální hygiena se studentkami lékařské fakulty UK nácvik správného čištění /Lvíčata, Žirafky/ BUDE PŘESUNUTO
 • 11. 2.  ČT   Dentální hygiena se studentkami lékařské fakulty UK nácvik správného čištění / Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včeličky/  Zubní kartáčky s sebou.
 • 16. 2.   ÚT  Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci/ přesunuto
 • 18. 2.   ČT  Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci/ přesunuto
 • 17. 2.   ST   Cirkus Navaro – Zlobivé míčky /zrušeno Covid 19/
 • 24. 2.  ST   Dentální hygiena se studentkami lékařské fakulty UK nácvik správného čištění / Lvíčata, Žirafky/ Zubní kartáčky s sebou.

Březen 2021

 • 1. – 7. 3.      omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY
 •   9. 3.  ÚT   Zdravá 5 /Lvíčata, Žirafky/- zrušeno COVID 19
 • 10. 3.  ST   Zdravá 5 /Berušky, Včeličky/- zrušeno COVID 19
 • 11. 3.  ČT   Zdravá 5 /Medvíďata, Berušky/ – zrušeno COVID 19
 • 12. 3.  PÁ  Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci/
 • 15. 3.  PO   Divadlo Koloběžka – Pohádka z kuchařské čepice – zrušeno COVID 19
 • 29. 3.  PO  Lída Helligerová – Perníková pohádka – zrušeno COVID 19
 •                    Vystoupení v domě seniorů /Žirafky/ – zrušeno COVID 19
 •                    Noc s Andersenem- přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/ – zrušeno COVID 19

Duben 2021

 • 1. 4.    ČT   Velikonoční prázdniny v ZŠ – omezený provoz /Plavecká výuka neprobíhá/
 • 2. 4.    PÁ   státní svátek – Velký pátek
 • 5. 4.    PO   státní svátek – Velikonoční pondělí
 • 7. 4.    ST   Divadlo – Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce /Zrušeno COVID 19/
 • 20. 4.  ÚT   Návštěva knihovny-  Na co si hrajeme a kým chceme být /Berušky/ /Zrušeno COVID 19/
 • 30. 4.  PÁ   Čarodějnice v MŠ – ve třídách

Květen 2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání  se koná v období od 4. května do 12. května 2021 bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

https://www.ms-albrechticka.cz/pro-rodice/zapis/

 • 11. 5.  ÚT     Návštěva knihovny – Příroda a roční období /Kuřátka/ ZRUŠENO
 • 12. 5.  ST     Divadlo Evy Hruškové – Čert a Káča ZRUŠENO
 • 18. 5.  ÚT     Návštěva knihovny – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/ ZRUŠENO
 • 24. 5.  PO     Fotografování tříd – hrazeno ze SRPDŠ
 • 25. 5.  ÚT     ZOO Praha – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 26. 5.  ST     ZOO Praha – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 • 27. 5.  ČT     ZOO Praha – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/

Červen 2021

 •  1. 6.  ÚT     Mezinárodní den dětí – dopolední akce
 •  2. 6.   ST    Zámek Mělník – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 •  3. 6.  ČT    ZOO Chleby /Medvíďata, Kuřátka/
 • 7. 6.   PO     Pasování na školáka – program Vanda a Standa od 15.30 hodin /Pouze pro Lvíčata a Žirafky/
 •  9. 6.   ST    Zámek Mělník – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 17. 6.  ČT    Poslední hodina plavání /Lvíčata, Žirafky
 • 21. 6.  PO   Klaun Pepíno – spousta překvapení

Červenec 2021

28. 6. – 4. 7. 2021     provoz MŠ Albrechtická

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

7. 7. – 18. 7. 2021     provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/ 

19. 7. – 31. 7. 2021   provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/

 

Srpen 2021

1. 8. – 31. 8. 2021     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Termín informativních třídních schůzek pro jednotlivé tříd je pondělí 30. 8. 2021.

 1. Medvíďata – 16.30 hodin
 2. Kuřátka – 17.00 hodin
 3. Berušky – 16.30 hodin
 4. Včeličky – 16.30 hodin
 5. Lvíčata – 17.00 hodin
 6. Žirafky – 16.30 hodin

Konečné rozdělení nově přijatých dětí do tříd bude zveřejněno poslední týden v srpnu podle registračních čísel na webových stránkách MŠ.

Srpen 2021

 1. 8. – 31. 8. 2021     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Termín informativních třídních schůzek pro jednotlivé třídy je pondělí 30. 8. 2021.

 1. Medvíďata – 16.30 hodin
 2. Kuřátka – 17.00 hodin
 3. Berušky – 16.30 hodin
 4. Včeličky – 16.30 hodin
 5. Lvíčata – 17.00 hodin
 6. Žirafky – 16.30 hodin

Září 2021

 • 1. 9.  ST   Zahájení školního roku 2021/2022
 • 9. 9.  ČT   Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky /kroužek/
 • 22. 9. ST   IQ Park Liberec – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 27. 9. PO   Omezený provoz
 • 28. 9.  ÚT  Státní svátek – Den české státnosti

Říjen 2021

Zahájení kroužků I. pololetí – říjen až leden

 • 4. 10. PO  Divadlo Koloběžka – O skřítcích usínáčcích
 • 5. 10. ÚT  Knihovna – Jak vzniká kniha, moje první čtení   /Žirafky/
 • 6. 10. ST    Výlet do Ctěnic – polodenní výlet /Kuřátka/ PŘESUNUTO NA 8.10.2021
 • 12. 10. ST    Prales – O Ječmínkovi /Včeličky/
 • 13. 10. ST   IQ Park Liberec – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 18. 10. PO   Nemocnice pro medvídka – každé dítě si s sebou do MŠ donese svého oblíbeného plyšáka. ZMĚNA
 • 19. 10. ÚT   Nemocnice pro medvídka – každé dítě si s sebou do MŠ donese svého oblíbeného plyšáka.ZMĚNA
 • 22. 10. PÁ    Nemocnice pro medvídka – každé dítě si s sebou do MŠ donese svého oblíbeného plyšáka. /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 25. 10. PO    Nemocnice pro medvídka – každé dítě si s sebou do MŠ donese svého oblíbeného plyšáka. /Medvíďata, Kuřátka, Berušky/
 • 26. 10. ÚT   Knihovna – Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina /Lvíčata/
 • 27. 10. ST   Omezený provoz – ZŠ prázdniny
 • 28. 10. ČT   Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
 • 29. 10. PÁ   Omezený provoz – ZŠ prázdniny

Listopad 2021

 • 2. 11.  ÚT    Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Lvíčata, Žirafky/
 • 3. 11.  ST    Vánoční fotografování jednotlivců /Cena: 260,-/
 • 4. 11.  ČT    Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Kuřátka, Včeličky/
 • 9. 11.  ŮT    Zdravá 5 – Nadační fond Albert /Medvíďata, Berušky/
 • 9. 11.  ŮT    PRALES – Čtvero ročních období /Lvíčata, Žirafky/
 • 9. 11.  ŮT    Knihovna – Moje tělo a zdraví /Včeličky/
 • 10. 11.  PO   Divadlo Helligerová – Perníková chaloupka
 • 17. 11.  ST    Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
 • 22. 11.  PO  Zámek Veltrusy – Vánoční prohlídka /Berušky, Včeličky/ ZRUŠENO
 • 23.11.   ÚT   seminář PhDr. Renata Lepová: Sociální vztahy a adaptace dítěte v mateřské škole (Seminář začíná v 17 hodin a je určen pro všechny rodiče MŠ Albrechtické, individuální konzultace po semináři jsou možné).
 • 24. 11.  ST  Zámek Veltrusy – Vánoční prohlídka /Lvíčata, Žirafky/ ZRUŠENO
 • 26. 11.  PÁ  Zdobení vánočního stromu na Kbelské radnici od 14 hodin /Žirafky/
 • 28. 11.  NEDĚLE – Rozsvěcení vánočního stromu ve Kbelském parku – Lvíčata /sraz 12.45/ Vystoupení s pásmem vánočních koled ZRUŠENO

Prosinec 2021

 • 2. 12.  ČT    Barborka – možná přinese kouzelné oříšky
 • 2. 12.  ČT    Adventní jarmark od 15:00-17:00 hodin v jídelně
 • 3. 12.  PÁ    Adventní jarmark od 7:30 – 8:30 hodin v jídelně
 • 3. 12.  PÁ    Čert a Mikuláš – nadílka
 • 7. 12.  ÚT    Výstava betlémů ve skautské klubovně /všechny třídy/ ZRUŠENO
 •                     Vystoupení v domě seniorů /Žirafky/ ZRUŠENO
 •                     Vánoční besídky – ZRUŠENO Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci se bohužel ruší všechny letošní vánoční besídky.
 • 10. 12.  PÁ   Divadlo Helligerová – Půjdem spolu do Betléma – ZRUŠENO
 • 15. 12.  ST   Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek
 • 21. 12.  ÚT   Vánoční den v MŠ – možná přijde i Ježíšek PŘESUNUTO NA 15. 12. 21
 • 18. 12. – 23.12.   omezený provoz – ZŠ Vánoční prázdniny – ředitelské volno
 • 24. 12. – 1. 1.  MŠ zavřená

Leden 2022

 • 10. 1.  PO   Jakub Rajdl – Vystoupení s pejskem
 • 19. 1. ST    Sférické kino /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 20. 1. ČT    Sférické kino /Medvíďata, Kuřátka, Berušky/
 • 25. 1. ÚT    Karneval /fotografování dětí: jednotlivci + foto třídy/
 • 27. 1. ČT    poslední hodina plavání I. pololetí

Rozpis pobytu jednotlivých tříd v ekocentru Prales

Ulice: Mladoboleslavská 234, 197 00 Praha 19

Telefon: +420 704 141 046

 • ŽIRAFKY       8. 2. – 11. 3. 
 • BERUŠKY   21. 3. – 13. 4. 
 • VČELIČKY  19. 4. – 20. 5. 
 • LVÍČATA     23. 5. – 24. 6. 
 • PLAVÁNÍ PRALES: Děti, které jezdí plavat, se vždy ve čtvrtek sejdou v MŠ Albrechtická (třída Lvíčata). Odchod z MŠ je v 7:45 hodin. Po plavání budou děti odvezeny ke své třídě do Pralesa.

Únor 2022

Zahájení kroužků II. pololetí – únor až květen

 •   3.  2.   ČT   Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín
 •   4. 2.   PÁ.   Omezený provoz – ZŠ prázdniny
 •   7. 2.   PO    Cirkus Navaro – Zlobivé míčky
 •   8. 2.   ÚT     Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci – Lvíčata/
  • 10.2. konzultace s rodiči těchto dětí
 •   8. 2. – 11. 3.   Žirafky v Pralese
 •   9. 2.  ST      Dopravní prostředky polytechnické vzdělávání – projektový den v MŠ  /Lvíčata v MŠ, Žirafky – realizováno v Pralese/
 •  11. 2.  PÁ     Dopravní prostředky polytechnické vzděláván í- projektový den v MŠ  /Berušky, Včeličky/
 •  25. 2.  PÁ     Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci – Včeličky, Žirafky/
 •  28. 2. PO      PRALES – Heboučké ovečky /Žirafky/
  • 3.3. konzultace s rodiči těchto dětí.

Březen 2022

 •  2. 3. ST      Odborný seminář pro rodiče – ŠKOLNÍ ZRALOST, dítě před nástupem do školy, co by mělo znát a umět, PhDr. Renáta Lepová, PhD. od 17   hodin v jídelně MŠ – vstup zdarma
 • 2. 3. ST       ZOO PRAHA /Lvíčata, Žirafky/
 • 7. 3.  PO     Divadlo Koloběžka – Pohádka z kuchařské čepice
 •  9. 3. ST      Prima VIZUS – dobrovolné vyšetření zraku dětí /170,-Kč/
 • 14. – 20. 3.  omezený provoz JARNÍ PRÁZDNINY
 • 21. 3. PO     ZOO PRAHA /Berušky, Včeličky/
 • 21. 3. PO    Škola nanečisto v ZŠ Kbely /předškoláci Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 22. 3. ÚT     Staročeské Velikonoce – projektový den v MŠ
 • 23. 3. – 13. 4. Berušky v Pralese /22.3. projektový den v  MŠ/
 • 24. 3. ČT     Za zvířátky na farmu /Berušky – vzdělávací program v PRALESE/
 • 28. 3. PO    ZOO PRAHA /Medvíďata, Kuřátka/
 • 30. 3. ST     Odborný seminář pro rodiče – Rozvoj komunikace u dětí předškolního věku,  PhDr. Renáta Lepová, PhD. od 17   hodin v jídelně MŠ – vstup
 •                     Vystoupení v domě seniorů /Žirafky/
 • 1. 4.   PÁ     Noc s Andersenem- přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/

Duben 2022

 •   1. 4.   PÁ     Noc s Andersenem- přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/
 • 1. – 5. 4.        Elektronický zápis do ZŠ Kbely -motivační část zápisu proběhne prezenčně v budově školy a formální část, tedy vyplnění přihlášky, elektronicky prostřednictvím aplikace Zápisy Online.
 •   4. 4.    PO  Přechod z kbelských MŠ do ZŠ – pořádá ZŠ Kbely od 17 hodin ve sportovní hale
 •   5. 4.    ÚT   Divadlo Krab – Velikonoční liška
 •   5. 4.    ÚT   Den otevřených dveří, možnost vyzvednout dokumenty k zápisu do MŠ – od 14.00 do 17.00 hodin, třída Medvíďata LETÁČEK
 •   6. 4.    ST   Zápis do prvních tříd ZŠ Kbely /od 14 do 18 hodin/ ZŠ Kbely – informace k zápisu
 •   7. 4.    ČT   Zápis do prvních tříd ZŠ Kbely /od 14 do 18 hodin/ ZŠ Kbely – informace k zápisu
 • 12. 4.    ŮT   Knihovna – Na co si hrajeme a kým chceme být /Berušky/
 • 13. 4.    ST   Pilné včelky /Berušky – vzdělávací program v PRALESE/
 • 14. 4.    ČT   Velikonoční prázdniny v ZŠ – omezený provoz /Plavecká výuka neprobíhá/
 • 15. 4.    PÁ   státní svátek – Velký pátek
 • 18. 4.    PO   státní svátek – Velikonoční pondělí
 • 19. 4. – 20. 5. Včeličky v Pralese
 • 20. 4.   ST   Ekocentrum PRALES – Čtvero ročních období /Medvíďata/
 • 22. 4.    PÁ  Den země v ekoncentru PRALES /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 25. 4.   PO   Ekocentrum PRALES – Čtvero ročních období /Včeličky/ – přesunuto z důvodu špatného počasí na 2. 5. 2022
 • 26. 4.    ŮT   Knihovna – Příroda a roční období /Kuřátka/
 • 29. 4.    PÁ   Čarodějnice v MŠ
 • 30. 4.    SO Čarodějnice ve kbelském parku – od 14 hod. hudební pásmo písniček – vystoupení třídy Žirafek

Květen 2022

 •   3. 5. ÚT      Zápis do mateřské školy
 •   4. 5. ST      Zápis do mateřské školy
 • 10. 5.  ÚT     Knihovna – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/ ZMĚNA 24. 5.
 • 11. 5.  ST     Mirakulum v Milovicích – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
 • 16. 5.  PO     Mirakulum v Milovicích – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
 • 17. 5.  ÚT     Divadlo Evy Hruškové – Čert a Káča
 • 18. 5.  ST     Vystoupení pro rodiče od 16.00 hodin v PRALESE /Včeličky/
 • 18. 5.  ST     Fotografování tříd + tablo předškoláků  /hrazeno ze SRPŠ/
 • 18. 5.  ST     Škola nanečisto v ZŠ Kbely od 14.00 -14.45 hodin /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 19. 5.  ČT    Ekocentrum PRALES – Za zvířátky na farmu /Kuřátka/
 • 20. 5.  PÁ    Ekocentrum PRALES – Za zvířátky na farmu /Lvíčata/
 • 23. 5.  PO    Malý záchranář /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 23. 5.  PO    Vystoupení pro rodiče od 16.30 hodin /Lvíčata/
 • 24. 5. – 24. 6. Lvíčata v Pralese
 • 24. 5.  ÚT   Vystoupení pro rodiče od 16.30 hodin /Kuřátka/
 • 24. 5.  ÚT   Vystoupení pro rodiče od 16.30 hodin /Žirafky/
 • 24. 5.  ÚT   Knihovna – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/
 • 25. 5.  ST    Vystoupení pro rodiče od 16.30 hodin /Medvíďata/
 • 25. 5.  ST     Milujeme bubnování /celá MŠ/
 • 26. 5.  ČT    Malý záchranář /Medvíďata, Kuřátka/
 • 26. 5.  ČT   Vystoupení pro rodiče od 17 hodin /Berušky/

Červen 2022

 •  1. 6.  ST     Mezinárodní den dětí – dopolední akce
 •  2. 6. ČT     ZOO Chleby – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 •  6. 6.  PO    Pasování na školáka – program Vanda a Standa od 15.30 hodin
 •  6. 6.  PO    Návštěva přípravné třídy a družiny ZŠ Kbely – dopolední akce /Lvíčata/
 •  7. 6. ČT     Šťastná země Radvánovice – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
 •  7. 6.  ÚT    Zámek Loučeň – Z pohádky do pohádky + labyrint – celodenní výlet /Berušky, Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 •  8. 6.  ST    Návštěva přípravné třídy a družiny ZŠ Kbely – dopolední akce pro předškoláky /Včeličky, Žirafky/
 • 16. 6. ČT    Poslední hodina plavání /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
 • 22. 6. ST    Letecké muzeum Kbely /Žirafky/
 • 29. 6. ST    Letiště Kbely /Žirafky/

Červenec 2022

 1. 7. 2022                provoz MŠ Albrechtická
 2. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 3. 7.státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa
 4. 7. – 17. 7. 2022    provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/
 5. 7. – 31. 7. 2022  provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/ 

1. 8. – 31. 8. 2022     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Termín třídních schůzek:

29.8. PO od 16.30 hodin Berušky
29.8. PO od 16.45 hodin Včeličky
30. 8. ÚT od 16.30 hodin Medvíďata
30. 8. ÚT od 16.45 hodin Kuřátka
30. 8. ÚT od 17.00 hodin Lvíčata
30. 8. ÚT od 17.00 hodin Žirafky
1. 9. ČT Zahájení školního roku 2022/2023
7. 9. ST Pozemní hokej Lvíčata
12. 9. PO Lvíčata v EKONCENTRU PRALES do 7. 10. 2022
16. 9. ČT Zahájení plaveckého výcviku pro předškoláky – Bazén Hloubětín /kroužek/
21. 9. ST Pozemní hokej Žirafky
27. 9. ÚT Svatý Václav– pomůžeme Sv. Václavovi s chlebem pro nemocné a chudé. Každá třída si zadělá chleba, který se následně upeče v kuchyni MŠ.
27. 9. ÚT Štrúdlování – odpolední akce na školní zahradě
28. 9. ST Státní svátek – Den české státnosti

PLAVÁNÍ PRALES: Děti, které jezdí plavat, se vždy ve čtvrtek sejdou v MŠ Albrechtická (třída Lvíčata). Odchod z MŠ je v 7:45 hodin. Po plavání budou děti odvedeny ke své třídě do PRALESA.

Zahájení kroužků I. pololetí – říjen až leden
3. 10. PO Satalická obora – dopolední výlet /Kuřátka, Včeličky/
4. 10. ÚT Návštěva knihovny -Jak vzniká  kniha, moje první čtení /Žirafky/
10. 10. PO Divadlo Koloběžka – Houbařská pohádka
10. 10. PO Žirafky v EKONCENTRU PRALES do 4. 11. 2022
24. 10. PO Skřítek Podzimníček
25. 10. ÚT Návštěva knihovny -Svět kolem nás /Včeličky/
26. 10. ST Omezený provoz – ZŠ prázdniny /kroužky se nekonají /
27. 10. ČT Omezený provoz – ZŠ prázdniny /kroužky se nekonají /
28. 10. Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
31. 10. PO Vánoční fotografování jednotlivců
31. 10. PO Dýňování aneb rozsvítíme školku – akce s rodiči

PLAVÁNÍ PRALES: Děti, které jezdí plavat, se vždy ve čtvrtek sejdou v MŠ Albrechtická (třída Lvíčata). Odchod z MŠ je v 7:45 hodin. Po plavání budou děti odvedeny ke své třídě do PRALESA.

Celoškolní akce Peče celá školka, upečeme z perníkového těsta ozdoby, kterými ozdobíme vánoční strom na kbelské radnici. 
7. 11. PO Včeličky v EKONCENTRU PRALES do 2. 12. 2022
8. 11. ÚT Návštěva knihovny – Moje nejoblíbenější kniha a knižní hrdina /Lvíčata/
11. 11. Svatý Martin – Svatomartinské dopoledne v MŠ
17. 11. ČT Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva
21. 11. PO Divadlo  Krab – Vánoční příběh
21. 11. – 25. 11. Vánoční jarmark – na třídách
Výtěžek bude použit na pořízení herního prvku na zahradu – houpačka.
24. 11. ČT Zdobení vánočního stromu na Kbelské radnici /Lvíčata, Žirafky/
27. 11. NE Vystoupení ve kbelském parku /Lvíčata, Žirafky od 14 hodin/
28. 11. PO Vánoční dílničky pro kluky a holčičky od 15.30 hodin
Přijďte si k nám se svými dětmi vytvořit krásné vánoční výrobky a načerpat
kouzelnou vánoční atmosféru při rozsvícení našeho stromečku.
od 16.30 hodin rozsvícení stromu za zpěvu všech dětí z MŠ
2. 12. Barborka – možná přinese kouzelné oříšky
5. 12. PO Čert a Mikuláš – nadílka
6. 12. ÚT Výlet na Staroměstské náměstí za stromečkem /Žirafky/
6. 12. ÚT Berušky v EKONCENTRU PRALES do 22. 12. 2022
9. 12. Zámek Veltrusy – Advent na vsi /Berušky, Včeličky/
7. 12. ST Divadlo Helligerová – Půjdem spolu do Betléma
13. 12. ÚT Vystoupení v klubu seniorů od 14 hodin /Žirafky/
16. 12. Zámek Veltrusy – Advent na zámku /Lvíčátka, Žirafky/
20. 12. ÚT Vánoční den v MŠ i v PRALESE – možná přijde i Ježíšek
23. 12. Omezený provoz – ZŠ prázdniny /kroužky se nekonají/
2. 1. PO Kuřátka v EKONCENTRU PRALES do 13. 1. 2023
6. 1. Tři králové – sbírka
9. 1. PO Jakub Rajdl – Vystoupení s pejskem
10. 1. ŮT PED Academy Kbely – informační schůzka
16. 1. PO Medvíďata v EKONCENTRUM PRALES do 27. 1. 2023
23.-27.1. Celotýdenní projekt: Zimní olympijské hry
26. 1. ČT poslední hodina plavání I. pololetí
Zahájení kroužků II. pololetí – únor až květen
2. 2. ČT Zahájení – II. pololetí plavecká výuka Hloubětín
3. 2. Omezený provoz – ZŠ pololetní prázdniny /kroužky se nekonají /
6. -12.2. Omezený provoz – ZŠ jarní prázdniny /kroužky se nekonají /
15. 2. Vyšetření školní zralosti z PPP /přihlášení předškoláci/
20. 2. PO Cirkus Navaro – Bublinková show
27. 2. PO Karneval + fotografování v maskách Letáček
8. 3. ST Vystoupení v klubu seniorů od 15 hodin /Žirafky/
9. 3. ČT Den otevřených dveří – Základní škola KBELY od 16.30 hodin
13. 3. PO Můj nový telefon – preventivní program /Lvíčata, Žirafky/
14. 3. ÚT Návštěva ZŠ Kbely /Lvíčata, Žirafky/
15. 3. ST ZOO Praha – celodenní výlet /Medvíďata, Kuřátka/
20. 3. PO Divadlo Koloběžka – Na návštěvě v Broučkově
21. 3. ÚT Odemykání zahrady  a vynášení Moreny
21. 3. ÚT Ponožkový den – podpoříme Světový den Downova syndromu. Takže všichni, na každou nožku jinou ponožku
22. 3. ST ZOO Praha – celodenní výlet /Berušky, Včeličky/
22. 3. ST Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v ZŠ Kbely od 17.00 hodin
27. 3. PO ZOO Praha – celodenní výlet /Lvíčata, Žirafky/
30. 3. ČT Velikonoční dílničky s rodiči ve třídách od 15.30-17.00 hodin
31. 3. Noc s Andersenem- přenocování v MŠ Albrechtická /Lvíčata, Žirafky/
3. 4. PO Divadlo Věž – Pohádková hitparáda
3. 4. PO Zápis do prvních tříd ZŠ Kbely /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
4. 4. ÚT Zápis do prvních tříd ZŠ Kbely /Včeličky, Lvíčata, Žirafky/
6. 4. ČT Omezený provoz – ZŠ Velikonoční prázdniny /kroužky se nekonají/
7. 4. státní svátek – Velký pátek
10. 4. PO státní svátek – Velikonoční pondělí
11. 4. ÚT Návštěva knihovny -Na co si hrajeme a kým chceme být /Berušky/
18. 4. ÚT Den otevřených dveří od 14 hodin – třída Medvíďata
22. 4. Den země v ekocentru PRALES
24. 4. PO Seminář – Logopedická prevence pro rodiče dětí z MŠ od 16.30 hodin
25. 4. ÚT Návštěva knihovny -Příroda a roční období /Kuřátka/
28. 4. Čarodějnice v MŠ – dopoledne plné soutěží a zábavy
1. 5. PO státní svátek – Svátek práce
2.-3. 5. Zápis do mateřské školy
8. 5. PO státní svátek – Den vítězství
9. 5. ÚT Návštěva ZŠ Kbely – Škola nanečisto od 14 hodin /Lvíčata, Žirafky/
9. 5. ÚT Návštěva knihovny – Příběhy o zvířátkách /Medvíďata/
10. 5. ST Kytičkový den – Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha
15. 5. PO Celotýdenní projekt: Barevný týden – barva fialová
16. 5. ÚT Celotýdenní projekt: Barevný týden – barva červená
16. 5. ÚT Eva Hrušková – Pověsti české, aneb pohádky pod Řípem
17. 5. ST Celotýdenní projekt: Barevný týden – barva žlutá
18. 5. ČT Celotýdenní projekt: Barevný týden – barva oranžová
19. 5. Celotýdenní projekt: Barevný týden – barva zelená
22. 5. PO Celodenní výlet MIRAKULUM  /Lvíčata, Žirafky/
24. 5. ST Celodenní výlet MIRAKULUM  /Medvíďata, Kuřátka, Berušky, Včeličky/
29. 5. PO Besídka pro rodiče od 16.30 hodin /Lvíčata/
30. 5. ÚT Besídka pro rodiče od 16.00 hodin /Berušky/
30. 5. ÚT Besídka pro rodiče od 16.30 hodin /Včeličky/
30. 5. ÚT Fotografování tříd + tablo předškoláků  /hrazeno ze SRPŠ/
31. 5. ST Prima Vizus – screeningové vyšetření zraku
31. 5. ST Besídka pro rodiče od 16.00 hodin /Kuřátka/
31. 5. ST Besídka pro rodiče od 16.00 hodin /Medvíďata/
1. 6. ČT Mezinárodní den dětí – dopolední akce plné soutěží
2. 6. Zápis pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana (tj. uprchlíci z Ukrajiny)
2. 6. Prohlídka hasičské stanice /Lvíčata,Žirafky/
5.6. PO Ekocentrum PRALES – Za zvířátky na farmu /Berušky/
5.6. PO Ekocentrum PRALES – Pilné včelky /Kuřátka/
6. 6. ÚT Kouzelnické vystoupení a pasování předškoláků/Hopsík
8. 6. ČT Poslední hodina plaveckého výcviku
8. 6. ČT Besídka pro rodiče od 16.00 hodin /Žirafky/
9.6. Ekocentrum PRALES – Za zvířátky na farmu /Lvíčata/
9.6. Ekocentrum PRALES – Pilné včelky /Žirafky/
12.6. PO Ekocentrum PRALES – Po stopách indiánů /Medvíďata/
12.6. PO Ekocentrum PRALES – Motýlí louka /Včelky/
12. – 16. 6. Školka v přírodě pro předškoláky
19. 6. PO Divadlo Harmonika – Tři pohádky o Honzovi
26. 6. PO Mobilní planetárium

1. 7.  – 16. 7. 2023    provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

17. 7. – 30. 7. 2023     provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/

31. 7.    MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

1. 8. – 31. 8. 2023     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Ve středu 30. 8. 2023 a ve čtvrtek 31. 8.2023 budou odpoledne probíhat informativní třídní schůzky.
30 .8.     ST       od 16.30 hodin Berušky
30. 8.     ST       od 16.45 hodin Včeličky
31. 8.     ČT       od 16.30 hodin Medvíďata
31. 8.     ČT       od 16.45 hodin Kuřátka
31. 8.     ČT       od 17.00 hodin Lvíčata
31. 8.     ČT       od 17.00 hodin Žirafky

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.