Certifikáty a ocenění

Domů / Školka / Certifikáty a ocenění

Projekt Výukové prvky do přírodní zahrady v MŠ Albrechtická, registrační číslo: 1190700042, podpořený v rámci 7. výzvy NPŽP byl dokončen v roce 2022.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Díky němu byla pořízena sestava didaktických a pěstitelských prvků EVVO (hmatový chodník, bahniště, vyvýšené záhony, vyvýšené pódium, xylofon, badatelna a prostor pro modelování krajiny), dřevěné informační panely a literatura k výuce.

Byl zasazen listnatý strom a vyseta řada bylinek, trvalek a zeleniny.

odkaz na internetové stránky MŽP (www.mzp.cz)

 Digitalizujeme

Digitalizujeme

Operační program Jan Ámos Komenský

 Školní zahrada EVVO

Školní zahrada EVVO

 Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Operačního programu Praha - pól růstu ČR

 ŠABLONY III.

ŠABLONY III.

 RecykloHRANÍ

RecykloHRANÍ

 Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

 Šablony II.

Šablony II.

 PRIMAVIZUS

PRIMAVIZUS