O MŠ Albrechtická

Domů / Školka / O MŠ Albrechtická

Naše školka je super…

K 1. 7. 2 016 došlo k rozdělení MŠ Letců a MŠ Albrechtická na dva právní subjekty. To znamená, že nyní má každá školka své vlastní vedení a bude mít možnost být v užším kontaktu s rodiči a pružněji řešit provozní i organizační záležitosti týkající se chodu školky a vzdělávání.

Nabízíme velké množství nadstandardních aktivit: plavání, angličtinu, jógu, taneční kroužek, dramaťášek, keramiku a logopedický kroužek Povídálek. To vše si zajišťujeme z velké většiny našimi učitelkami.

Třídy

 Medvíďata

Medvíďata

 Včeličky

Včeličky

 Kuřátka

Kuřátka

 Lvíčata

Lvíčata

 Berušky

Berušky

 Žirafky

Žirafky

Na besídkách věnovaných Vánocům a svátku maminek mají děti možnost předvést, co se ve školce naučily. Tyto akce vždy probíhají ve velice sváteční atmosféře. Velký zážitek je pro předškolní děti i noční spaní ve školce, kdy večer putují za nočním skřítkem, plní bobříka odvahy a radují se z pyžamové párty. Mnohé z nich také zažily i nocování pod širým nebem.

Po celý rok pravidelně zveme do mateřské školy divadelní společnosti, cirkusové umělce a hudebníky. Spolupracujeme s místní knihovnou, kam děti docházejí
na tematické pořady. Naší milou tradicí se stala veřejná vystoupení v Domech pro seniory, vystoupení při oslavách Kbel…

V průběhu roku vyjíždíme na různé poznávací výlety. Na konci školního roku se loučíme s předškoláky pasováním na školáky. Nastávajícím prvňáčkům předáme jako vzpomínku na školku knihu a společně jim popřejeme dobrý start do školy.

Pro rodiče našich dětí každý měsíc vydáváme internetový měsíčník „Albrechtíček“. Ten má za úkol informovat o aktuálním dění, zajímavostech a novinkách dějících se ve školce Albrechtické.

Naše mateřská škola věnuje velkou péči sestavování jídelníčku pro naše malé strávníky. Dbáme na vyváženou stravu s dostatečným přísunem ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a produktů zdravé výživy. Celý den je dodržován pitný režim. Rodiče zvoleni do výboru SRPDŠ mají možnost kdykoliv přijít jídlo uvařené pro naše děti ochutnat.

Klidný přístup všech učitelek a zaměstnanců přispívá k pohodě, vytváření dobrých vzájemných vztahů a pocitu bezpečí, harmonie a  lásky, což je pro nás všechny, děti i dospělé, velmi důležité. Snažíme se, aby se u nás děti cítily v bezpečí a příjemněa i po letech si na roky strávené v MŠ Albrechtické rády vzpomněly.

Odměnou za naši snahu a náročnou práci je spokojenost všech dětí a jejich rodičů. Potvrzením toho, že naši práci vykonáváme dobře, je i to, že do naší školky se rodiče vrací a přihlašují k nám i své mladší děti.