SRPDŠ

Domů / Rodiče / SRPDŠ

V mateřské škole Albrechtické je stanoven výbor SRPDŠ, kdy z jednotlivých tříd jsou na začátku školního roku zvoleni jeden až dva zástupci, kteří pravidelně dochází na schůzky s vedením MŠ, kde jsou seznamováni s děním v mateřské škole a tyto informace poté přeposílají ostatním rodičům.

Příspěvek do fondu SRPDŠ se platí jednou ročně ve výši 2 000,- Kč za každé dítě v MŠ poukázáním na účet vedený u Fio banka, a. s.: 2501547492/2010. Tento účet je zřízen přímo k fondu SRPDŠ. Případně je platba možná v hotovosti v kanceláři MŠ.

Zákonný zástupce dítěte na vyžádání obdrží po zaplacení příspěvku darovací listinu.

Příjmy příspěvku SRPDŠ se zúčtovávají jako sponzorské dary. Od klasických sponzorských darů je to rozlišeno analytickou evidencí.

Fond SRPDŠ se používá výhradně pro děti a to na tyto potřeby:

  • Výlety
  • Divadla
  • Tematické výlety
  • Dárky na svátky
  • Ostatní
  • Vánoce
  • Drobná vydání
  • Dárky pro předškoláky
  • Fotografie + tabla

Úhrada poplatku

Částka2 000,- Kč za školní rok
Účet2501547492/2010
Variabilní symbolkaždé dítě svůj
Konstatní symbol0308
Poznámkajméno vašeho dítěte (pro jednodušší identifikaci plateb)

Platba v hotovosti je možná v kanceláři MŠ.

Omluva dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář nebo volejte na telefonní čísla: +420 283 883 237, +420 735 894 477