Zápis 2021/2022

Domů / Rodiče / Zápis 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se bude konat v těchto dnech:

úterý 4. května do středy 12. května 2021

Na základě doporučení MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí.

Dokumenty, které je nutno mateřské škole doložit:

Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech mateřské škole doloží již vyplněné dokumenty(všechny tiskopisy ke stažení po kliknutí na jejich názvy):

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o očkování (neplatí pro děti, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinné předškolní vzdělávání)
 3. Prostá kopie rodného listu dítěte

Možnosti podání Žádosti o přijetí (a dalších souvisejících dokumentů):

 • vhozením obálky s dokumenty do poštovní schránky školy
  • schránka je umístěna na plotu mateřské školy
 • do datové schránky školy (4s5yhp6)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail nelze akceptovat),
 • poštou na adresu školy (Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace Albrechtická 598/2, Praha 19, 197 00),
  • prosíme, pokud využijete možnost zaslání Žádosti o přijetí a dalších dokumentů poštou (stačí obyčejně, neposílejte doporučeně), informujte nás o jejich odeslání prostřednictvím e-mailu zapis@msalbrechticka.cz, DĚKUJEME.
 • osobní podání
  • bude umožněno u prostředního vchodu školy (zavoníte na zvonek školy a ředitelka, zástupkyně ředitelky či ekonomka školy od Vás příslušné materiály převezmou),
  • této možnosti využívejte, prosíme, jen v nezbytných případech.

Jak Vám mateřská škola předá informace?

 • Jakmile od Vás obdržíme Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další potřebné dokumenty, zašleme na Vámi (v Žádosti) uvedený e-mail * dokument, kde budou uvedeny a shrnuty nejdůležitější informace, a hlavně uvedeno registrační číslo dítěte (to budete potřebovat pro zjištění, zda Vaše dítě bylo či nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání).

* Pokud by někdo e-mailovou adresu neměl zřízenou, zavoláme Vám na (v Žádosti) uvedené telefonní číslo a všechny informace Vám sdělíme.

 • Kontaktní údaje na Vás (vyplňují se v Žádosti o přijetí) vyplňujte, prosíme, čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby (tj. chybějící či neúplné dokumenty, či jiné záležitosti) mohli úspěšně kontaktovat.
 • Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména prostřednictvím:
  • telefonu: + 420 283 883 237, 735 894 477

e-mailu: zapis@msalbrechticka.cz

 • Na webových stránkách mateřské školy bude v pátek 14. 5. 2021 od 12.00 hod. zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání.

Předem upozorňujeme, že v seznamu budou z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna pouze registrační čísla uchazečů.

 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádosti (zahájení správního řízení) i písemně.
 • Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání požádáte, bude Vám vyhověno.

Týká se pouze rodičů, které děti přihlásí do obou mateřských škol v MČ Praha 19.

Zda bude dítě přihlášeno do obou mateřských škol zjistíme z Žádosti o přijetí, ve které tuto informaci uvedete (resp. zakroužkujete).

Pokud se zákonný zástupce rozhodne podat přihlášku souběžně i do druhé mateřské školy na území MČ Praha 19 (Mateřská škola Letců, příspěvková organizace) budou mu navíc zaslány:

Zápisový lístek

Žádost o zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 • Oba tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) po vyhlášení výsledků zápisu zákonný zástupce zašle (popř. odevzdá) do té mateřské školy, kam se rozhodne, že bude jeho dítě docházet. Tato mateřská škola si ponechá „Zápisový lístek“ a obratem sama kontaktuje druhou mateřskou školu, které předá „Žádost o zpětvzetí žádosti“.
 • Odevzdáním dvou výše uvedených dokumentů:
  1. potvrdíte zájem o místo v jedné mateřské škole,
  2. uvolníte místo dalšímu nepřijatému uchazeči v druhé mateřské škole.
 • Termín pro odevzdání Zápisového lístku a Žádosti o zpětvzetí žádosti je stanoven na pondělí 17. 5. 2021 do 17.00 hod.
 • Tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) můžete odevzdat:
  • ideálně prostřednictvím e-mailu (stačí naskenovat či vyfotografovat a zaslat na e-mail zapis@msalbrechticka.cz)
  • popř. datovou schránkou,
  • popř. vhozením do poštovní schránky školy.

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477