Denní režim

Domů / Školka / Denní režim

Vstávat a cvičit!

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

Zákonní zástupci nebo osoby určené pro vyzvedávání jsou povinni si své dítě vyzvednout od učitelky v dostatečném časovém prostoru pro převléknutí dítěte a opuštění budovy, která se v 17.00 hodin zamyká.

Nadpis

Příchod dětí do MŠ
Děti se scházejí ve třídách MEDVÍĎATA, ŽIRAFKY, KUŘÁTKA, kde si hrají s kamarády ostatních tříd

Po příchodu učitelky odcházejí děti do své třídy.
školka se uzamyká

Pozdější příchod dětí do MŠ
V pozdější době může být dítě přijato ve výjimečném případě, po předchozí domluvě s paní učitelkou (např. návštěva lékaře…). Důvodem je zamezit narušování aktivit MŠ.

Ranní hry
Spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru. Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální, skupinové, Didakticky zaměřené činnosti.

Postupné dokončení činností a prací
Společný úklid hraček

Ranní kruh
Společné přivítání dne v „komunikačním kruhu“, vzájemná diskuze.

Ranní cvičení.
Rušná část, cviky dle svalové skupiny, relaxace, pohybová hra.
V letních měsících může probíhat na školní zahradě.
Hygiena a příprava na dopolední svačinu.
Uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků.

Dopolední svačina a hygiena.
Ve většině tříd samoobslužná svačina podle potřeb dětí, zvládat sebeobsluhu, přijímat stravu a tekutiny, správné stolování.

Řízená činnost (hlavní)
Plnění rámcových a specifických cílů školního vzdělávacího programu. U předškolních dětí probíhá intenzivní příprava na základní školu.

Pobyt venku
Podle počasí a ročního období. Hry na školní zahradě, vycházky, výlety, sportovní a rozumové činnosti a aktivity se zařazením dopravní tematiky a ekologie.

Hygiena a společný oběd

Hygiena
Uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků

Oběd
Je podle potřeb dětí, zvládání sebeobsluhy, přijímání stravy a tekutin, správné stolování. Slušné a společenské chování, ohleduplnost k ostatním.

Čištění zubů, převlékání do pyžam

Odchod dětí po obědě
Děti, které nebudou odpočívat, si rodiče vyzvednou v této době.

Odpočinek na lehátku
Čtení pohádky na pokračování, začíná společný čas relaxace, klidu a odpočinku.

Hygiena a příprava na odpolední svačinu
Uplatňování základních kulturně hygienických a zdravotně preventivních návyků

Odpolední svačina a hygiena
Ve většině tříd samoobslužná svačina podle potřeb dětí, zvládat sebeobsluhu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat.

Odpolední zájmová činnost
Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální, skupinové, společné), didakticky zaměřené činnosti, pohybové hry.

Odchod dětí

Spontánní hry a činnosti dětí

Rozchod dětí z příslušných tříd
Spontánní aktivity dětí pokračování dopoledního programu, individuální práce, hry na zahradě, zájmové činnosti.

Rozcházení dětí, loučení s paní učitelkou.

Rozchod dětí
Děti ze třídy Kuřátek se rozchází ze třídy Včeličky.
Děti ze třídy Žirafek se rozchází ze třídy Lvíčata.
Děti ze třídy Medvíďat se rozchází ze třídy Berušek.

mateřská škola se uzamyká