Denní režim

Domů / Školka / Denní režim

Vstávat a cvičit!

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu.

Zákonní zástupci nebo osoby určené pro vyzvedávání jsou povinni si své dítě vyzvednout od učitelky v dostatečném časovém prostoru pro převléknutí dítěte a opuštění budovy, která se v 17.00 hodin zamyká.

Nadpis

Příchod dětí do MŠ
Děti se scházejí ve třídě LVÍČATA, kde si hrají s kamarády ostatních tříd

Po příchodu učitelky odcházejí děti do své třídy.
školka se uzamyká

Ranní hry
Spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru. Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální, skupinové, didakticky zaměřené činnosti)

Postupné dokončení činností a prací
Společný úklid hraček

  • ranní kruh
  • cvičení
  • osobní hygiena
  • dopolední svačina

Řízená činnost (hlavní)
Plnění rámcových a specifických cílů školního vzdělávacího programu. U předškolních dětí probíhá intenzivní příprava na základní školu.

  • Osobní hygiena
  • příprava na pobyt venku
  • Pobyt venku – Podle počasí a ročního období. Hry na školní zahradě, vycházky, výlety, sportovní a rozumové činnosti a aktivity se zařazením dopravní tematiky a ekologie.

Hygiena a společný oběd

Odchod dětí po obědě

Osobní hygiena, spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby

Odpolední svačina, osobní hygiena

Odpolední zájmová činnost
Rozvíjení podnětů nabízených paní učitelkou (individuální, skupinové, společné), didakticky zaměřené činnosti, pohybové hry.

Odchod dětí

Volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy.

mateřská škola se uzamyká