Informace ke KORONAVIRU

Domů / Rodiče / Informace ke KORONAVIRU

5. 5. 2020

INFORMACE PLATBY 

Platba školného bude pro rodiče, kteří své dítě z docházky do mateřské školy odhlásí, prominuta.

Platba školného bude prominuta i těm rodičům, kteří své dítě do mateřské školy nepřihlásí na prázdninovou docházku.

Poměrná část za platby SRPDŠ bude rodičům vyplacena s vyúčtováním v srpnu na jejich účet.

Poměrné části za platby kroužků budou také rodičům vráceny.

27. 4. 2020

Pokud se podaří zajistit potřebná hygienická opatření a bude možno personálně zajistit provoz mateřských škol, budou znovuotevřeny ve stejném termínu jako 1. stupeň základní školy.

V současné době je plánován termín otevření 1. stupně ZŠ i obou kbelských mateřských škol na 255. 2020.

27. 4. 2020
Platba za plaveckou výuku bude v poměrné části za neuskutečněné hodiny rodičům vrácena na účet v průběhu června hned poté, co plavecký bazén tyto peníze zašle mateřské škole.
.
20. 4. 2020
Všechny platby se zasílají v plné výši. Přeplatek bude všem vrácen při vyúčtování v srpnu. Ve výjimečných případech lze učinit výjimku a platby školného a stravného přerušit – tuto informaci je nutno předem nahlásit ekonomce.
Zatím není znám přesný termín otevření mateřské školy, tato záležitost se bude projednávat se zřizovatelem.Termín a podmínky otevření kbelských mateřských škol Vám sdělíme ihned po obdržení této informace od zřizovatele.
.
7. 4. 2020
Na základě opatření MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí. Termín zápisu je s ohledem na současnou situaci (Covid-19) výrazně prodloužen: od 4. 5. do 11. 5. 2020.
Odkaz na informace k zápis: Informace
Odkaz na dokumenty k zápisu: Dokumenty MŠ
Den otevřených dveří ve středu 15. 4. 2020 je ZRUŠEN z důvodu krizového stavu. Po dohodě bude možné případným zájemcům prostory MŠ ukázat a zodpovědět případné dotazy.
26. 3. 2020
Žádost o ošetřovné při péči o dítě budena požádání vydávat kancelář mateřské školy. Po telefonické nebo emailové dohodě, prosím, zvoňte na zvonek v prostředním vchodu budovy.
18. 3. 2020
Žádost o ošetřovné při péči o dítě bude od čtvrtka 19. 3. do středy 25. 3. 2020 vždy od 7:30 – 12:00 hod. na požádání vydávat kancelář mateřské školy. Po telefonické nebo emailové dohodě, prosím, zvoňte na zvonek v prostředním vchodu budovy.

Vážení rodiče,

Městská část Praha 19 po dohodě s řediteli uzavírá od 16. 3. 2020 obě mateřské školy. Opatření potrvá po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu.

Zasíláme Vám emailem Rozhodnutí o přerušení provozu a informace o ošetřovném.

Pokud budete potřebovat potvrdit formulář „Žádost o ošetřovné“, pošlete, prosím, informaci emailem nebo volejte na mobil MŠ – jméno a příjmení dítěte, abychom mohli formuláře připravit. Formuláře budou připraveny (po dohodě) k vyzvednutí ve dnech pondělí–středa 8:00 – 12:00 hodin ve třídě Kuřátka.

Přeplatek školného a stravného Vám bude vrácen při vyúčtování v srpnu 2020.

Kroužky, výlety a všechny další plánované akce budou po dobu uzavření MŠ zrušeny, kroužky budou nahrazeny v červnu. Všechny aktuální informace budou uvedeny na našich webových stránkách.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 194 vedení mateřské školy ruší celodenní výlety do ZOO Praha a výlet do IQ PARKU.

Plavecká výuka

Na doporučení Hygienické stanice hlavního města Prahy s platností od 11. 3. 2020 bude zrušena plavecká výuka v Hloubětíně až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/…/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Informace z MŠMT ze dne 10. 3. 2020