Informace ke KORONAVIRU

Domů / Rodiče / Informace ke KORONAVIRU

23. září 2021

Informace o platných pravidlech platících pro vstup do mateřské školy po návratu ze zahraničí:

Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dětem do 6 let věku, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území ČR, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.  Na děti, které dovršily 6 let věku, se vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí, tzn. nutnost provedení PCR testu.

Veškeré informace najdete pod následujícím odkazem:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-13-cervence-2021.pdf

Ošetřovné – karanténa dítěte
 

Ode dne nařízení karantény takovému dítěti vzniká potřeba péče o ně s nárokem na ošetřovné. Je třeba si vyžádat od lékaře vydání rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise, který se používá i v případě, když dítě onemocní a musí být doma ošetřováno. Doba péče o dítě z důvodu karantény se nevykazuje na měsíčním výkazu o potřebě péče při uzavření škol, dny péče standardně uvede na tiskopisu od lékaře. Při potvrzování potřeby péče o dítě z důvodu karantény je třeba lékaře upozornit lékaře, aby na tiskopise vyznačil důvod karanténa a tím se odlišila potřeba péče o zdravé dítě od potřeby ošetřování nemocného dítěte. Při karanténě v souvislosti s nemocí COVID náleží ošetřovné po celou dobu trvání karantény, zaměstnavatel proto při předání podkladů na OSSZ vyplní formulář „Záznamy zaměstnavatele“ (namísto příslušné rubriky na tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“), kde je přehledným způsobem možné uvést všechny potřebné informace o plánovaných/odpracovaných směnách v příslušném měsíci, atd. Pro úplnost doplňujeme, že při nemoci dítěte stále náleží ošetřovné nejvýše po dobu prvních 9 (u osamělých rodičů 16) kalendářních dnů potřeby ošetřování a na postupech zaměstnavatele se nic nemění, své záznamy na tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“ vyplňuje.

Mateřská škola potvrzení o ošetřovném nevydává. Kontaktuje svého dětského lékaře.