Informace ke KORONAVIRU

Domů / Rodiče / Informace ke KORONAVIRU

15. 12. 2021

Vážení rodiče,

v naší mateřské škole byl dnes, tzn. 15. 12. 2021, zjištěn nový případ výskytu nákazy COVID-19. Nakažen je žák 3. třídy Berušek. Výskyt nákazy byl ohlášen na Hygienickou stanici hlavního města Prahy a zřizovateli MČ Prahy 19.

Povinná karanténa se od bude vztahovat na všechny děti ze třídy Berušek, které byly v mateřské škole v pondělí 13. 12. 2021, dětí ze třídy Medvíďat, které byly v pondělí odpoledne ve třídě Berušek a dětí navštěvující kroužek Tanečky.


LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ

 

20. 11. 2021

Vážení rodiče,

dneska dopoledne jsem komunikovala s hygienickou stanicí Prahy 9 a mám pro Vás následující informace:
Hygienické stanici byla zaslána tabulka dětí 5. a 6. třídy, které byly ve školce v úterý 16.11. a ve čtvrtek 18.11. V pátek 19.11. nakažené dítě ve školce již nebylo.
Hygienická stanice obešle SMS zprávou všechny uvedené kontakty (rodiče dětí, které přišly s nakaženým dítětem do styku) a vyzve je, aby své děti od úterý 23.11. objednali na PCR test.
V případě negativního výsledu PCR testu se může dítě vrátit do MŠ nejdříve v pátek 26.11.
Při příchodu dítěte do školky budeme vyžadovat k nahlédnutí výsledek jeho negativního PCR testu.
Bez testování dítě může do MŠ nastoupit nejdříve 3.12.
Všichni pedagogové a zaměstnanci školky, kteří přišli s nakaženým dítětem do styku, jsou očkováni, a proto se na ně karanténní opatření nevztahuje.
Děti, na které se karanténní opatření nevztahuje, budou příští týden ve třídě Lvíčat (5. a 6. třída dohromady).
Karanténním opatřením se v příštím týdnu bohužel ruší plavecký výcvik a vystupování ve kbelském parku na rozsvěcení  vánočního stromu.
Děkuji za pochopení této složité situace.


LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ

Hygienická stanice hl. m. Prahy dále sděluje, že není oprávněna vydávat ošetřovné. O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, u které je dána potřeba ošetřování nebo péče, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) pro nemoc nebo nařízení karantény, viz. informace uvedené na webu České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolniho-roku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni ).

Ošetřovné – karanténa dítěte
 

Ode dne nařízení karantény takovému dítěti vzniká potřeba péče o ně s nárokem na ošetřovné. Je třeba si vyžádat od lékaře vydání rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování na předepsaném tiskopise, který se používá i v případě, když dítě onemocní a musí být doma ošetřováno. Doba péče o dítě z důvodu karantény se nevykazuje na měsíčním výkazu o potřebě péče při uzavření škol, dny péče standardně uvede na tiskopisu od lékaře. Při potvrzování potřeby péče o dítě z důvodu karantény je třeba lékaře upozornit lékaře, aby na tiskopise vyznačil důvod karanténa a tím se odlišila potřeba péče o zdravé dítě od potřeby ošetřování nemocného dítěte. Při karanténě v souvislosti s nemocí COVID náleží ošetřovné po celou dobu trvání karantény, zaměstnavatel proto při předání podkladů na OSSZ vyplní formulář „Záznamy zaměstnavatele“ (namísto příslušné rubriky na tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“), kde je přehledným způsobem možné uvést všechny potřebné informace o plánovaných/odpracovaných směnách v příslušném měsíci, atd. Pro úplnost doplňujeme, že při nemoci dítěte stále náleží ošetřovné nejvýše po dobu prvních 9 (u osamělých rodičů 16) kalendářních dnů potřeby ošetřování a na postupech zaměstnavatele se nic nemění, své záznamy na tiskopisu „Rozhodnutí o potřebě ošetřování“ vyplňuje.

Mateřská škola potvrzení o ošetřovném nevydává. Kontaktuje svého dětského lékaře.