Informace ke KORONAVIRU

Domů / Rodiče / Informace ke KORONAVIRU

6. listopad 2020

Vážení rodiče,

sděluji Vám po dohodě s naším zřizovatelem (MČ Praha 19) vyjádření k současné situaci související s nákazou COVID-19.

Česká republika je v nouzovém stavu, téměř vše bylo uzavřeno a sdružování lidí na území ČR má být zcela minimalizováno. Paradoxně mateřské školy, jako jediné typy škol, uzavřeny nebyly a režim jejich provozu není v žádném ohledu upraven.

Naše mateřská škola byla celý uplynulý týden uzavřena z důvodu nákazy a karantény našich pedagogů a provozních zaměstnanců.

Situace v mateřské škole Albrechtické od pondělí 9.2.2020, kdy končí karanténa osmi pedagogů a všech provozních zaměstnanců kuchyně a úklidu:

2 provozní zaměstnanci zajišťující úklid jsou COVID pozitivní, provozní zaměstnanec
v Pralese má pracovní úraz.

Na celou budovu včetně odloučeného pracoviště Prales zůstala pouze jedna uklízečka.

Vzhledem k tomu, že v současné době je nutné zajistit zvýšený standard úklidu a dezinfekce prostor dvakrát denně, se od pondělí 9.11.2020 z personálních důvodů prozatím nebude otevírat třída v odloučeném pracovišti Pralese.

Prosím Vás o zvážení nezbytnosti docházky Vašeho dítěte do mateřské školy v této nepříznivé době.

Děkuji za pochopení.

Lada Leiblová, ředitelka MŠ Albrechtická

30. října 2020
Vážení rodiče,
v naší mateřské škole se objevil další případ výskytu nákazy COVID-19. Nakažená osoba je provozní zaměstnankyně. Výskyt nákazy byl ohlášen na Hygienickou stanici hlavního města Prahy a zřizovateli MČ Prahy 19.
Povinná karanténa se bude vztahovat na většinu zaměstnanců MŠ. Na pracovišti tedy nelze zajistit provoz. Z tohoto důvodu uzavírám od pondělí 2.11.2020 celou mateřskou školu Albrechtickou z důvodu karantény. Doba uzavření MŠ je datována od 2.11.2020, termín ukončení karantény bude zveřejněn. Distanční výuka předškolních tříd bude zajištěna zasíláním materiálů k výuce prostřednictvím výboru SRPDŠ.
Oficiální vyjádření HSHMP bude ihned po obdržení zveřejněno na webových stránkách MŠ a prostřednictvím výboru SRPDŠ zasláno všem rodičům.
Informace o ošetřovném pro rodiče bude vyvěšeno na webových stránkách MŠ.
Děkuji za pochopení.
LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ
26. října 2020
Vážení rodiče,
ráda bych Vás tímto informovala o současné situaci v mateřské škole z hlediska COVIDU-19:
Mateřská škola je průběžně – vždy o víkendu a poté každý pracovní den dezinfikována čisticími a dezinfekčními prostředky.
Všichni zaměstnanci mateřské školy se řídí pokyny Hygienické stanice hlavního města Prahy. Karanténní opatření se dle pokynů HSHMP týkalo pouze těch dětí a učitelek, které přišly s nakaženou učitelkou do rizikového kontaktu. Karanténa dětí a učitelky byla HSHMP nařízena pouze v krajním křídle budovy. Hygienickou stanicí nebyly pedagogům nařízeny a ani doporučeny testy.
V případě onemocnění vyššího počtu učitelek jsou některé učitelky převedeny k jiným třídám, aby byl zajištěn bezproblémový chod mateřské školy.
Všechna tři křídla včetně křídla, kde se vyskytla nákaza, jsou od sebe celý den oddělená.
Ve třídě Berušek bylo dnes zjištěno, že dvě děti jsou COVID pozitivní. Obě byly naposledy ve školce 15. a 16.10. Z tohoto důvodu se nenařídilo další karanténní opatření třídy.
Přeji všem pevné zdraví.

LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ

23. října 2020
Vážení rodiče,
z Hygienické stanice hlavního města Prahy jsem dostala vyrozumění a instrukce o následném postupu:
Karanténní opatření se týká jen dětí a učitelky, která přišla s nakaženou učitelkou ze třídy Berušek do kontaktu. Rodičům těchto dětí (třídy Berušek a čtyř dětí ze třídy Medvíďat) jsem zaslala přesné instrukce z hygienické stanice o dalším postupu.

Přeji všem pevné zdraví.


LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ

20. října 2020
Dnes se mi po mnoha pokusech o telefonické spojení podařilo dovolat na hygienickou stanici. Nákaza učitelky byla na hygienickou stanici oznámena již v pátek ihned po jejím zjištění. Paní hygienička mě požádala o zaslání seznamu dětí, které byly v kontaktu s nakaženou učitelkou a telefonních kontaktů na jejich rodiče. Po zaslání informace z hygienické stanice – rozhodnutí o dalším postupu Vás budu bez odkladu informovat.
Děkuji za pochopení a trpělivost při řešení této mimořádné situace.

LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ

16. října 2020
V naší mateřské škole byl dnes u učitelky ve třídě Berušek potvrzen pozitivní test na COVID-19. Tato informace byla zaslána na Hygienickou stanici hlavního města Prahy a nyní se čeká na její vyjádření, zda mateřskou školu nebo jen její část uzavřít. Do té doby, prosíme, zvažte docházku svého dítěte do mateřské školy. O rozhodnutí hygienické stanice a případném uzavření nebo omezení provozu Vás budeme bez odkladu informovat emailem a prostřednictvím našich webových stránek.
Je nám velice líto potíží, které Vám tato situace způsobí.
Přejeme všem pevné zdraví.

LEIBLOVÁ LADA
ředitelka MŠ

31. 8. 2020

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY – VZHLEDEM KE COVID-19 dle Manuálu vydaného MŠMT ve školním roce 2020/2021.PROVOZ MŠ – COVID 19