Lvíčata

Naše třída Lvíčata je zaměřena především na přípravu dětí do školy. Kombinujeme vzdělávací činnosti, školu hrou, předmatematickou výchovu, motorická a logopedická cvičení a jazykovou výchovu.

Pozornost procvičujeme pomocí relaxačních cvičení a jógy. Rozvíjíme cit pro hudbu a hudebně pohybové dovednosti.

Podporujeme kreativitu a přirozenou zvídavost. Zaměřujeme se na sportovní aktivity, které probíhají ve třídě i venku na zahradě. Rozvíjíme fyzickou zdatnost dětí. Témata k činnostem vypracováváme z ročního plánu, který je v souladu se Školním výchovně-vzdělávacím programem Barevné kamínky.

Důraz klademe na vzájemný respektující vztah mezi dětmi a učitelkami. Cílem je respekt, tvořivost, hra a hlavně radost a smích. Vytvoření příjemného a podnětného prostředí, kam děti chodí rády a těší se tam.

Fotogalerie

Podívejte se na fotky z našich výletů, divadélek či dalších akcí, které pro děti připravujeme. Galerii průběžně doplňujeme. Fotky jsou nahrávány ve vysokém rozlišení, a tak jsou vhodné i pro tisk. Stáhněte si ty, které chcete a uchovejte si vzpomínky.

Paní učitelky

Omluva dítěte

Pro omluvu dítěte využijte formulář nebo volejte na telefonní čísla: +420 283 883 237, +420 735 894 477