Prázdniny a státní svátky

Domů / Rodiče / Prázdniny a státní svátky

Organizace školního roku

O prázdninách a svátcích je v MŠ tzv. omezený provoz. Předpokládá se, v tuto dobu bude do MŠ chodit méně dětí, proto se na tyto dny provoz školky přizpůsobuje. Podle konečného počtu přítomných dětí se třídy spojují a učitelky si v tyto dny vybírají náhradní volna a dovolené.

O každém plánovaném omezeném provozu MŠ jsou rodiče předem informováni na nástěnkách a webových stránkách školy. Rodiče učitelkám včas nahlásí, zdali jejich dítě bude v určené dny do MŠ docházet. Plánovanému počtu dětí se přizpůsobí i objednávka jídla do kuchyně.

Prázdninový provoz v červenci zajišťují obě kbelské MŠ společně, tzn. že všechny děti dochází do té MŠ, která v danou dobu zajišťuje provoz.

V srpnu jsou obě kbelské MŠ vždy uzavřené.

28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

  • 28. 10. – státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
  • 29. 10. – 30. 10.   – omezený provoz /ZŠ podzimní prázdniny/
  • 17. 11. – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

23. 12. 2020       omezený provoz /ZŠ prázdniny/

24. 12. 2020 – 1. 1. 2021 Mateřská škola uzavřena

29. 1. 2021 – omezený provoz /ZŠ pololetní prázdniny/

1. 3. – 7. 3. 2021
  omezený provoz /ZŠ jarní prázdniny/

  • 1. 4. 2021 omezený provoz /ZŠ velikonoční prázdniny/
  • 2. 4. 2021 státní svátek – Velký pátek
  • 5. 4. 2021 státní svátek – Velikonoční pondělí

1. 5. státní svátek

8. 5. státní svátek

Školní rok 2020/2021

28. 6. – 4. 7. 2021     provoz MŠ Albrechtická

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

7. 7. – 18. 7. 2021     provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/ 

19. 7. – 31. 7. 2021   provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/

1. 8. – 31. 8. 2021     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

1. 8. – 31. 8. 2021     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477