Prázdniny a státní svátky

Domů / Rodiče / Prázdniny a státní svátky

Organizace školního roku

O prázdninách a svátcích je v MŠ tzv. omezený provoz. Předpokládá se, v tuto dobu bude do MŠ chodit méně dětí, proto se na tyto dny provoz školky přizpůsobuje. Podle konečného počtu přítomných dětí se třídy spojují a učitelky si v tyto dny vybírají náhradní volna a dovolené.

O každém plánovaném omezeném provozu MŠ jsou rodiče předem informováni na nástěnkách a webových stránkách školy. Rodiče učitelkám včas nahlásí, zdali jejich dítě bude v určené dny do MŠ docházet. Plánovanému počtu dětí se přizpůsobí i objednávka jídla do kuchyně.

Prázdninový provoz v červenci zajišťují obě kbelské MŠ společně, tzn. že všechny děti dochází do té MŠ, která v danou dobu zajišťuje provoz.

V srpnu jsou obě kbelské MŠ vždy uzavřené.

28. 9. Státní svátek – Den české státnosti

  • 26. 10.  ČT   Omezený provoz – ZŠ prázdniny
  • 27. 10.  PÁ   Omezený provoz – ZŠ prázdniny
  • 28. 10.  SO   Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
  • 17. 11. – státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

24. 12. 2023 – 1. 1. 2024 Mateřská škola uzavřena

2. 2. 2024 – omezený provoz /ZŠ pololetní prázdniny/

12. 2. – 18. 2. 2024
  omezený provoz /ZŠ jarní prázdniny/

  • 28. 3.    ČT   Velikonoční prázdniny v ZŠ – omezený provoz /Plavecká výuka neprobíhá/
  • 29. 3.    PÁ   státní svátek – Velký pátek
  •   1. 4.   PO   státní svátek – Velikonoční pondělí

1. 5. státní svátek

8. 5. státní svátek

Červenec 2023

1. 7.  – 16. 7. 2023    provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

17. 7. – 30. 7. 2023     provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/

31. 7.    MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Srpen 2023

1. 8. – 31. 8. 2023     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

—————————————————————

Červenec 2024

1. 7.  – 14. 7. 2024    provoz MŠ Albrechtická /MŠ Letců zavřená/

5. 7.  státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.  státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa

14. 7. – 28. 7. 2024    provoz MŠ Letců /MŠ Albrechtická zavřená/

29. -31. 7.    MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Srpen 2024

1. 8. – 31. 8. 2024     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

1. 8. – 31. 8. 2023     MŠ Albrechtická a MŠ Letců zavřená

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Omluva dítěte

využijte formulář nebo volejte na +420 735 894 477