Výsledky zápisu 2020/2021

Domů / Rodiče / Výsledky zápisu 2020/2021

Zveřejnění výsledků zápisu

ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy nemá vliv na pořadí dále přijatých dětí. V případě, že v průběhu měsíce května 2020 až září 2020 se některé dítě odhlásí nebo nenastoupí, bude jeho místo nabídnuto dalšímu přihlášenému dítěti v pořadí /seznam nepřijatých dětí dle kritérií/.