Albrechtíček

Domů / Školka / Albrechtíček

Albrechtíček je internetový měsíčník MŠ Albrechtické, který vznikl jako zkvalitnění vzájemné komunikace mezi rodiči a pedagogickým sborem MŠ v listopadu 2015. Dočtete se v něm o aktuálním dění, zajímavostech a novinkách v naší školce Albrechtické. Tento měsíčník se vždy začátkem každého měsíce rozesílá na emaily všem rodičům MŠ a nově bude vyvěšován i na našich webových stránkách. Budeme rádi za jakékoliv další vaše náměty, připomínky, ale i ohlasy.